Värsta fördomen

Tillsammans med Stiftelsen Expo, Ungdom Mot Rasism och Röda Korsets Ungdomsförbund driver Scouterna rättighetsprojektet Värsta fördomen.

Scouterna är idag en av Sveriges största medlemsorganisationer, men trots detta når vi och Värsta fördomens samarbetspartners i dagsläget en ganska homogen målgrupp i fråga om etnisk bakgrund. Det vill vi genom det här gemensamma projektet förändra!

Dialog och reflektion kring fördomar och värderingar

Genom proaktiv och normkritisk metodik, samt samtal kring fördomar och värderingar, vill vi förändra inte bara våra egna organisationer utan i förlängningen också samhället i stort. Scouterna gör unga redo för livet och vi vill genom Värsta fördomen bidra ytterliga till att ta vårt ansvar för det samhälle vi vill se i framtiden.

Värsta fördomen får ekonomiskt stöd av Svenska PostkodLotteriet och handlar om att skapa dialogforum och mötesplatser där unga får utrymme att reflektera och diskutera värderingar och fördomar med fokus på etnicitet. På så sätt tror vi att vi tillsammans kan öka förståelse och respekt för de mänskliga rättigheterna och allas lika värde.

Så kan du engagera dig i Värsta fördomen

Vi formar Värsta fördomen tillsammans och alla individuella perspektiv och insatser kommer att ha lika stor betydelse för den framgång som vi tillsammans hoppas uppnå.

Under våren 2013 pågår metodutveckling och rekrytering av de första dialogledarna. Hösten 2013 genomför vi de första dialogforumen. Häng på!

Delta i dialogforum eller bli dialogledare!

Om du är Utmanar- eller Äventyrarscout kommer du att bjudas in till så kallade dialogforum. I dialogforumen får du möjlighet att diskutera och göra övningar inom ämnet och ramen för projektet. Det kommer även finnas ett digitalt webbforum där du kan engagera dig i Värsta fördomen.

Om du är Roverscout eller aktiv scout mellan 18-25 år behövs du som dialogledare. Dialogledarna får utbildning och diplomering i metoden för att kunna genomföra dialogforumen runtom i landet.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet Värsta fördomen? Kontakta:

Vill du bli dialogledare? Kontakta: