Mångfald och jämställdhet

Scouterna tror på respekt. Respekt handlar om hur vi bemöter och behandlar andra människor, men också om vår inställning till oss själva. Scouterna tror på människors lika värde och därför också på att alla människor är värda respekt.

Respekt innebär för Scouterna att tro att alla människors erfarenheter och egenskaper gör vårt samhälle rikare. Vi vill skapa en ännu bättre rörelse där alla människor känner sig trygga, välkomnas och respekteras. Därför jobbar Scouterna aktivt med mångfald och jämställdhet.

En viktig del av vårt mångfaldsarbete är att rekrytera nya medlemmar som gör att vi bättre speglar vårt samhälle. Under sidan för rekrytering kan du läsa mer om det kallar vi för breddad rekrytering.

Mångfalds- och jämställdhetsmaterial

Här hittar du material, böcker, metoder, spel och annat som du kan använda för att gå vidare. Scouterna har själva tagit fram bra material, men det finns såklart också mycket att lära av andra. Här nedan ger vi därför också förslag på böcker och metoder som andra organisationer har tagit fram.

Bra och tänkvärda övningar att göra tillsammans med dina scouter hittar du såklart även i Aktivitetsbanken.

Bryt!

Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Boken riktar sig till dig som vill arbeta med antidiskriminering och mångfald inom en organisation, på en skola eller på en arbetsplats. Materialet innehåller metoder för att undersöka och ifrågasätta normer kring kön, sexualitet, klass och funktionsförmåga. Metoderna riktar blicken mot normen snarare än normbrytarna. Boken har tagits fram av Forum för levande historia och RFSL Ungdom och går att ladda ned på www.rfslungdom.se

Hon och han

Ett diskussionsunderlag om jämställdhet i scouterna. Handboken är tänkt som ett stöd för dig som vill veta mer om jämställdhet, och samtidigt få igång diskussionerna i Scouterna. Meningen är att den ska hjälpa dig att hitta ingångar och infallsvinklar i den stora och spretiga frågan. Beställ på www.scout.se/shop eller ladda hem som pfd under bifogade filer. Boken finns också att ladda hem som pdf översatt till engelska också under bifogade filer.

Kön Spelar Rolls utställning

Nätverket Kön Spelar Roll har skapat en utställning som är tänkt att kunna användas vid olika tillställningar som t ex årsmöten, seminarier och läger. Den innehåller interaktiva övningar som bokbingo, jämställdhetsvykort och annat. Utställningen är enkel att ta med sig. Scouterna är medlemmar i nätverket att kan därför låna utställningen utan kostnad. För bilder på utställning samt kontakt med samordnaren titta in på www.konspelarroll.org

Jag och Du

Alla har vi rättigheter och skyldigheter, som elev, som kompis, som förälder, som scout, hela tiden. Det här materialet handlar om detta samtidigt som det utvecklar dig både som individ och som del i ett lag, en patrull eller ett samhälle. Materialet är ursprungligen framtaget av en av våra två världsorganisationer, WAGGGS, och sedan bearbetat och översatt till svenska. Beställ på www.scout.se/shop eller ladda ned som pdf längst ned på sidan.

O/lika

Boken ger dig verktyg för att arbeta mot fördomar och diskriminering. För dig som ledare för unga människor har anti-diskrimineringskampanjen Alla olika alla lika handplockat de bästa övningarna kring teman som grupper, normer och makt från Sveriges ungdomsorganisationer, däribland Scouterna. Vann 2008 Svenska Publishing-Priset 2008 i klassen läromedel. Beställ på www.scout.se/shop

Olikfientlighet

Okunskap är den främsta orsaken till fördomar! Det här materialet tar på ett enkelt och inspirerande sätt upp frågor kring områden som religion, sexuell läggning och könsroller. Materialet är upplagt som ett diskussionsunderlag med övningar, film- och litteraturtips och det vänder sig främst till ungdomar och unga vuxna samt till dem som arbetar med dessa grupper. Boken ges ut av Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet du kan köpa boken på deras hemsida www.nbv.se.

Respekt

Respektspelet riktar sig till barn, ungdomar och vuxna och handlar om att skapa ökad respekt för sig själv och andra. Spelet är framtaget inom projektet Trygga möten och är tänkt som en ögonöppnare eller start för att jobba med frågor kring respekt.

Spelet går ut på att gemensamt ta sig runt spelplanen och diskutera frågor och lösa uppdrag längs vägen. Spelet kan användas både i skola och i föreningsverksamhet. Läs mer om spelet här. Beställ spelet på www.scout.se/shop

Scoutdomino

Scoutdomino är ett verktyg för att diskutera kultur, normer och väderingar i din organisation. Målet är att identifiera och definiera de värderingar som finns inom organisationen idag och att utifrån detta diskutera vad som kan, bör eller behöver ändras för att skapa ett öppet och välkomnande klimat. Spelet är skapat av Scouterna för att diskutera scoutkultur och är nu anpassat för att passa fler organisationer. Beställ på www.scout.se/shop

Vi och dom

En bok som blandar fakta med övningar och diskussionsfrågor. Boken tar upp mångfald ur perspektiven etnicitet, kultur, religion och ”vi och dom”. Du kan läsa den själv, diskutera med dina ledarkamrater och göra övningarna med scouter i alla åldrar. Beställ på www.scout.se/shop eller ladda hem som pdf längst ned på den här sidan.

Var fick du luft ifrån?

En utbildningsfilm om härskartekniker. Härskartekniker används mot tjejer och killar som inte håller sig inom ramarna för hur tjejer och killar ”ska vara”. I den här filmen berättar åtta tjejer och killar i videodagböcker om härskarteknikerna i sina liv. De prövar också att göra motstånd mot härskartekniker. Filmen togs fram i ett samarbete mellan olika organisationer. Svenska Scoutförbundet var en av dem. Målgrupp är ungdomsgrupper. DVD samt lärarhandledning som pdf kan beställas från Norstedts Juridik.

Förstudie om flickors och pojkars olika villkor i scoutrörelsen

Scouternas projektledare för jämställdhet, Åsa Trotzig, gjorde en förstudie om flickors och pojkars olika villkor i scoutrörelsen, den kan du ladda hem bland de bifogade filerna nedan.