FN och Millenniemålen

Precis som att vi är en del av två stora världsorganisationer är vi även en del av världssamfundet. Scouterna arbetar för att vår verksamhet ska vara med i strävan mot att nå milleniemålen.

Världens länder har enats om åtta konkreta och mätbara mål för att bekämpa fattigdomen. Arbetet startades 2000 och ska pågå till 2015. Arbetet går framåt, men det är dags att lägga in en högre växel nu.
År 2000 skapade FNs parlament, Generalförsamlingen, åtta stycken mål, även kallade Milleniemålen. De ingår alla i den största gemensamma överenskommelsen man gjort inom FN för att utrota fattigdomen i världen och skapa en bättre värld för alla. De åtta mätbara Milleniemålen skapades 2000 och ska vara uppnådda 2015. När man tittar på framstegen jämför man dessa med 1990 års siffror för att tydligare kunna se förändringen.

I Amahoro Amani – för freden vidare bidrar vi till Millenniemålens uppfyllande både i Sverige och i Stora Sjöområdet. Svenska ungdomars som inspireras till aktivt samhällsengagemang genom Amahoro Amani bidrar till förändring på hemmaplan. Samtidigt genomförs små projekt och aktiviteter i Stora Sjöområdet som ungdomsgrupper inom fredsklubbar, scouts, guides, FADI och CEDEJ skapar. De väljer själva att arbeta med olika sorters utmaningar beroende på de problem de identifierar lokalt.

Mer om millenniemålen: