Engagera dina scouter

Hur kan vi jobba med samhällsfrågor på scoutavdelningen eller i kåren? Det behöver inte vara så svårt.

I Rumänien hjälper scouter till vid översvämningar, efter jordbävningen 2010 i Haiti var scouter bland de första som ryckte in för att hjälpa till, under Libyska revolutionen delade scouter ut hjälpsändningar med medicin och i Egypten plockar de skräp. Men också i Sverige engagerar sig scouter för att göra samhället lite bättre.

Som ensam scout kan man ofta göra skillnad i det lilla, men när vi är många tillsammans har vi möjlighet att skapa verkliga förändringar. I Scouterna försöker vi ständigt utveckla frågor kring demokrati och vi engagerar oss aktivt i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi kan göra små aktiva val i vardagen i rätt riktning för att sikta mot precis den devis som scoutrörelsens grundare Robert Baden-Powell levde efter: ”Försök att lämna den här världen lite bättre än du fann den”.

Visst är det ett samhällsengagemang att som scoutledare bara bege sig till scoutlokalen. Men det är först när vi också får våra scouter att aktiva arbeta för en bättre värld som vi kan göra stor skillnad och bli en fredsrörelse på riktigt.

Nyckelordet är engagemang. Vi vill få alla scouter att ta ställning och att jobba med samhällsfrågor genom Scouterna, precis som vi gör med resten av scoutprogrammet. Vi lär genom att göra och vi använder oss av scoutmetoden, där lokalt och globalt samhällsengagemang är viktiga delar.

Världen blir sakta en bättre plats, och det är just på grund av det engagemang som många scouter visar upp. En person kan inte göra allt, men alla kan göra något, och tillsammans kan vi förändra världen. Låt oss inte bara säga att vi är en fredsrörelse – låt oss agera som en också.