Amahoro Amani-metoden

Amahoro Amani är Scouternas stora utvecklingsprojekt i Stora Sjöregionen i norra Afrika. Projektmetoden används också för att göra skillnad i Sverige.

Amahoro AmaniProjektet bygger på en metod som heter Amahoro Amani – för freden vidare. En lokal grupp, i Burundi fredsklubbar och i Sverige scoutkåren eller avdelningen, lyfter fram ett problem, kommer fram till en möjlig lösning och genomför ett projekt som hjälper till att lösa problemet. En enkel metod som går att applicera på nästan vad som helst.

Läs mer på Amahoro Amanis webbplats.