Våra workshops

Scouternas utvecklingskonsulenter erbjuder kårer ett antal workshops för att bli attraktiva scoutkårer. Här kan du läsa mer om dessa workshops.

Rekrytera barn

I den här workshopen gör kåren en plan för sin kommande rekrytering, där ansvaret för olika uppgifter och tidsplan för rekryteringen framgår tydligt. Workshopen skapar medvetetenhet kring varför kåren ska rekrytera och vad som är målet med att växa.

Rekrytera vuxna

Workshopen hjälper kåren att skapa sig en uppfattning om metoder och genomförande gällande vuxenrekrytering. Målet är att kåren ska känna att det är enkelt, roligt och inspirerade att rekrytera vuxna.

Programworkshop

Låt dig och din kår inspireras kring Scouternas program genom ett besök av våra utvecklingskonsulenter. Längden på vårt besök är flexibelt, från ca 40 min upp till 3 timmar. Vi skräddarsyr en workshop efter kårens önskemål och behov. Vill ni t.ex. ha grundläggande kunskap om vad programmet innebär eller få inspiration och fortbildning kring något/några enstaka målspår? Kanske vill kåren jobba med värdegrundsfrågor utifrån scoutlagen eller efter en kväll vara färdiga med hela terminsplaneringen?

Läs mer om Scouternas program

Grundläggande programworkshop

Denna workshop riktar sig till så väl nya som erfarna ledare samt föräldrar och äldre scouter som på en grundläggande nivå vill veta mer om vårt arbete. Workshopen handlar om Scouternas program och dess olika delar så som scoutmetoden, målspår, olika märken, våra olika åldersindelningar och progressionen dem emellan. Programworkshopen svarar på VARFÖR vi håller på med scouting, HUR vi gör scouting och VAD vi gör. Upptäck att er befintliga verksamhet redan är en del av programmet och låt er inspireras till ett fortsatt arbete! Beräknad tidsåtgång är 2,5 timmar – 3 timmar, men det går även att i samråd med konsulent plocka valda delar för att möta just era behov gällande tid och intresse.

Fördjupande programworkshop

  • Fördjupning kring målspår och scoutmetod – En djupdykning i enstaka målspår eller delar av scoutmetoden som ger er tips och konkreta verktyg till er verksamhet. Uppskattat som kortare fortbildning.
  • Planeringsstöd – Vi guidar och ger konkreta tips i planeringsarbetet av såväl terminen, hajken och lägret.
  • Åldersspecifika workshops – Inspirerar ledarteamet för en viss åldersgrupp i arbetet med deras målspår, scoutmetod och symboliska ramverk.
  • Workshop: Äventyrare/Utmanare – Workshop för både scouter och ledare. Den hjälper scouterna och ledarna att komma igång med olika projekt som är kopplade till scoutprogrammet.
  • Roverscoututveckling – Har ni scouter i ålder 19 till 25 i er kår? Genom häftiga scoutprojekt fortsätter roverscouterna att utvecklas. Lär er hur programmet fungerar och upptäck möjligheterna för er kår!

Free being me workshop

En workshop som ger kåren en bra grund och förståelse för hur man kan jobba med Free being me materialet. Free Being Me ger dig som scoutledare verktyg att hjälpa dina scouter att bli trygga med sina kroppar och se till att deras oro över sitt utseende inte hindrar dem från att vara aktiva, ansvarsfulla och självsäkra.

Familjescouting workshop

En workshop som ger kåren verktyg för att starta och bedriva familjescouting. Familjescouting är ett sätt att möta nya kompisar och uppleva äventyr. Genom Familjescouting får barn under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting. Familjescouting kan vara ett nytt sätt att aktivt introducera och rekrytera fler barn och vuxna till Scouterna.

 

Boka workshops