Boka en utvecklingskonsulent

Kårer som är direktanslutna till Scouterna har möjlighet att boka in en konsulent för att genomföra en workshop.

Scouterna och Nykterhetsrörelsens scoutförbund arbetar med scoutkårer i hela Sverige. I Scouterna heter de som arbetar med kårutveckling och stöd utvecklings- eller scoutkonsulent. Det är ett kostnadsfritt stöd som Scouterna erbjuder sina medlemskårer.

Kontakta Scouternas regionala kansli i närheten av dig

Kontakta Nykterhetsrörelsens scoutförbund