Använd programmet

För att hjälpa scoutkåren att bedriva en bra och rolig scoutverksamhet som barn och unga lockas av har Scouterna utvecklat ett programstöd utifrån Scouternas program.

Vad är Scouternas program?


Allt vi gör tillsammans med scouterna är program. Att laga sin egen mat på lägret likväl som att vara med på scoutkårens årsmöte bidrar till scoutens utveckling och är en del av programmet.

Det som är speciellt med scoutprogrammet är att det inte bara består av vad vi gör (våra aktiviteter), utan också varför vi gör det (våra mål och syften) och hur vi gör det (scoutmetoden, vår pedagogik). Genom att tänka igenom varför och hur vi genomför en aktivitet i Scouterna ser vi till att scouterna utmanas på sin nivå och efter sina förutsättningar. Det kan exempelvis handla om på vilket sätt scouterna delas in i patruller, varför en hajk är upplagd som den är eller vilka symboler vi använder.

Leda scouting-sidorna

Här hittar du som scoutledare stöd i att leda patruller i olika åldrar. Du hittar programmaterial, aktivitetspaket, färdiga terminsprogram med mera.

Leda scouting »

Programsstödet

Programstödet består av böcker både till ledare och scouter, Aktivitetsbanken, märken, terminsprogram och olika kompletterande material.

Programböckerna

Genom ett avtal med Sensus kan ni starta studiecirkel och få böckerna som riktar sig till ledare och scouter helt gratis.

Få programböckerna gratis via Sensus »

Läs eller ladda ner programböckerna digitalt »

Köp programböckerna i Scoutshopen »

Digital guide för samhällsengagemang »