Utveckla och behålla

Nya scoutklader

Vi vill bli fler scouter i Sverige och ett viktigt steg i det är att få våra medlemmar att välja att stanna kvar i Scouterna. Här kan du läsa mer om hur du kan utveckla kårens verksamhet bland annat genom att göra en verksamhetsplan, använda scoutprogrammet och engagera er i samhället.

Det är viktigt att vi utveckla verksamheter för de äldre åldersgrupperna och visa att scouting inte bara är till för de yngsta. Ett aktivt arbete med att behålla de scouter som finns, ökar även chanserna att de nya scouterna väljer att fortsätta. Några viktiga faktorer som gör att scouterna väljer att stanna kvar i verksamheten är att de får utmanas i programmet, får vara delaktiga i att planera det och känner att det blir en stegring från tidigare år.

Bli en attraktiv scoutkår

En attraktiv scoutkår är en kår som lyckas utveckla sin verksamhet, behålla sina medlemmar och locka till sig nya. Här läser du mer om hur din kår bli attraktiv.

Bli en attraktiv scoutkår »

Gör en verksamhetsplan

Utifrån ert nuläge kan ni lägga upp en plan för er verksamhet. Börja med att sätta upp mål, sedan går ni vidare till aktiviteter och ansvar för dem.

Gör en verksamhetsplan »

Använd programmet

För att hjälpa scoutkåren att bedriva en bra och rolig scoutverksamhet som barn och unga lockas av har Scouterna utvecklat ett programstöd utifrån Scouternas program.

Använd programmet »

Ledarutbildningar

Ett bra sätt att hitta utmaningar för de äldre scouterna kan vara att delta på olika ledarutbildningar. Utbildningarna

Ledarutbildningar »

Skicka scouterna på läger

Att åka på läger i Sverige eller ute i världen kan också ge utmaningar för de äldre scouterna.

Skicka scouterna på läger »

Samhällsengagemang

Samhällsengagemang har alltid genomsyrat scoutrörelsen. Här kan du läsa mer om hur kåren kan jobba med samhällsengagemang.

Samhällsengagemang »