Information för patrullen

Här hittar ni information om hur ni söker statsbidrag i er patrull.

Ni hittar även exempelstadga för patrullen, en mall för protokoll från ert årsmöte och en mall ni kan använda till er verksamhetsredovisning.

Så här gör ni

1. Patrullen håller ett årsmöte där man:

• Antar stadgar

• Väljer patrulledare och andra roller

• Fyller i verksamhetsredovisning

2. Protokoll, stadgar och verksamhetsredovisning lämnas till kåren.

3. Kåren registrerar ansökan i Scoutnet senast 31 mars 2021.

Ladda ner