Anmälan scoutwebb

Scouterna erbjuder alla kårer och distrikt gratis sajter i WordPress.

Här anmäler du att din kår eller distrikt vill ha en ny sajt i Scouternas webbsystem WordPress. Frågor markerade med * är obligatoriska.
  • Kontaktperson

    Vem på er kår eller distrikt är kontaktperson för er nya sajt? Det är till denna person som information och inloggningsuppgifter kommer att skickas.
  • Önskemål

    Webbsystemet för kårer och distrikt kommer att erbjudas i två varianter. Den ena varianten, Multisite, sköts av Scouternas webbpersonal och har färdig funktionalitet för exempelvis formulär, kalender och personlistor. Detta liknar dagens EpiServer-lösningen och kräver ingen större teknisk kompetens. Den andra varianten handlar om att ladda ner temat för att köra på egen webbserver. Den lösningen lämpar sig bara för dig som är tekniskt kunnig och själv vill ansvara för webbhotell och drift av WordPress.
  • Kåren eller distriktet kommer att få en webbadress efter modellen valfrittnamn.scout.se. Vilket namn vill du ha i webbadressen före scout.se? Namnet bör vara så kort som möjligt och får inte innehålla åäö. Förslagsvis bör adressen ha orten i namnet, exempelvis mora.scout.se. Först till kvarn-principen gäller om flera vill använda samma namn.