Utveckling och supportärenden, kårwebbar

Pågående/ärenden

Lansering, överflytt av innehåll och support
Byte av plugin för Sociala Medier. Feb-20
Exportera kårkalender på webbsidan till sin egen kalender (som det funkade på gamla webbsidan) , Dec-19

Korrigering av roller för användare i WP. Befogenheter för ‘Författare’ och ‘Redaktör’. Dec-19

Möjlig lösning: Installera Plugin för att kunna rediga roll-befogenheter. Pågående

Justering av storleken på footer:n på desktop, jan-20
Importerad kalender: problem att redigera och radera + synka så att kategorier följer med, Dec-19
Det verkar som att taxonomiordningen / sorteringen på Personer inte fungerar som den ska i vissa vyer. Feb-20

Vidareutveckling/önskelista

Ej beslutade projekt, men detta är ett urval av det som ligger på önskelistan. Dessa görs i mån av budget och resurser samt med hänsyn till den tekniska plattformen och dess möjligheter.

Familjescouting som tema
Automatisera kategori på löpande importerade kalenderhändelser (finns en dellösning på plats)
Textfält på Personer för att kunna lägga in en beskrivning
Kalender: Olika färger för olika kategorier (ex grön för spårare)
Vidareutveckling för att öka tillgängliggöra webbplatserna ytterligare
Se över/förenkla menyn (speciellt där det finns en djup struktur)
Kategorisera inlägg / nyheter

 

Lösta ärenden

Avslutade och lösa ärenden. 

Pluginet för export av mediabiblioteket från den gamla webbplattformen fungerar inte som det ska – Jan-20

Löst: Stöter du på problem kan vi centralt plocka ner en zip fil med mediabiblioteket.

Automatisera kategorival på löpande importerade kalenderhändelser.

Delvis löst: Det går nu att markera flera inlagda kalenderhändelser efter iport, och massredigera kategori för dessa.

Vi har fått en del mejl om att kårer får spam via olika formulär på nya kårwebben – Jan-20

Löst: Infört möjligt för ett reCaptcha-fält för att förhindra spam i formulär.

Kunna ställa in nyhetskategori på ”Övrig sajt” – Dec -19

Löst: ‘Övrig site’-fält som ersätter kår/distrikt

Lägga ‘Avdelning’-sidor direkt som en menyval i huvudmenyn – Nov -19

Löst: Lägg till Avdelning via Skärmalternativ (uppe t höger) när du redigerar menyn.

Justering av scoutsymbolens storlek (i sidhuvudet)
Hjälptexter i admin (bildstorlekar)
Kontaktsida/personer: kunna visa ytterligare en nivå på kategorierna
Möjlighet till ”Hero” på avdelningssida
Underkategorier på kalender
Justering av grafisk form på Scoutnet-formulären
Länka Scouterna-tabben till scouterna.se
Sidor bakom inloggning
RSS-flödet fungerar inte
Kunna välja en förfiltrerad underkategori i Kalender
Personer: kategorier fungerar inte korrekt
Förtydliga styling på länkar i brödtext (syns för dåligt nu)
Import av gamla nyheter: funktionen funkar inte och ses över
Möjlighet att kunna ladda upp zip-filer
Utvald bild på inlägg fungerar inte
Nyheter: inläsningen buggar då och då
Inloggning med ScoutID, rättigheter och roller blir ibland inte korrekt
Hela kalendern ses över, den fungerar inte som den ska
Mediakategorier har försvunnit
Avdelningar får ibland fel färger
Problem med texteditorn hos vissa
Justeringar i mobil-vyn
Formulär: se över radbryt/placering vid många svarsalternativ