Utveckling kårwebbar

Pågående/ärenden

Support, lansering, överflytt av innehåll
Importerad kalender: problem att redigera och radera + synka så kategorier följer med
Kunna ställa in nyhetskategori på ”Övrig sajt”
Justering av sociala flöden, så det blir bättre balans mellan det egna flödet och Scouterna riks
Justering av scoutsymbolens storlek (i sidhuvudet)
Inlägg/nyhet: kategorisering inkl. underkategorier

Lösta ärenden

Hjälptexter i admin (bildstorlekar)
Kontaktsida/personer: kunna visa ytterligare en nivå på kategorierna
Möjlighet till ”Hero” på avdelningssida
Underkategorier på kalender
Justering av grafisk form på Scoutnet-formulären
Länka Scouterna-tabben till scouterna.se
Sidor bakom inloggning
RSS-flödet fungerar inte
Kunna välja en förfiltrerad underkategori i Kalender
Personer: kategorier fungerar inte korrekt
Förtydliga styling på länkar i brödtext (syns för dåligt nu)
Import av gamla nyheter: funktionen funkar inte och ses över
Möjlighet att kunna ladda upp zip-filer
Utvald bild på inlägg fungerar inte
Nyheter: inläsningen buggar då och då
Inloggning med ScoutID, rättigheter och roller blir ibland inte korrekt
Hela kalendern ses över, den fungerar inte som den ska
Mediakategorier har försvunnit
Avdelningar får ibland fel färger
Problem med texteditorn hos vissa
Justeringar i mobil-vyn
Formulär: se över radbryt/placering vid många svarsalternativ

Vidareutveckling/önskelista

Ej beslutade projekt, men detta är ett urval av det som ligger på önskelistan. Dessa görs i mån av budget och resurser samt med hänsyn till den tekniska plattformen och dess möjligheter.

Familjescouting som tema
Textfält på Personer för att kunna lägga in en beskrivning
Kalender: Olika färger för olika kategorier
Vidareutveckling för att tillgängliggöra webbplatserna ytterligare
Se över/förenkla menyn (speciellt där det finns en djup struktur)