Utveckling kårwebbar

Pågående/ärenden

Lansering, överflytt av innehåll och support
Importerad kalender: problem att redigera och radera + synka så att kategorier följer med
Exportera kårkalender på webbsidan till sin egen kalender (som det funkade på gamla webbsidan)
Korrigering av roller för användare i WP. Befogenheter för ‘Författare’ och ‘Redaktör’.
Handledning till Sociala Medier flödet.
Pluginet för export av mediabiblioteket från den gamla webbplattformen fungerar inte som det ska.
Justering av storleken på footer:n på desktop

Vidareutveckling/önskelista

Ej beslutade projekt, men detta är ett urval av det som ligger på önskelistan. Dessa görs i mån av budget och resurser samt med hänsyn till den tekniska plattformen och dess möjligheter.

Familjescouting som tema
Justering av sociala flöden, så det blir bättre balans mellan det egna flödet och Scouterna riks
Textfält på Personer för att kunna lägga in en beskrivning
Kalender: Olika färger för olika kategorier
Vidareutveckling för att tillgängliggöra webbplatserna ytterligare
Se över/förenkla menyn (speciellt där det finns en djup struktur)
Kategorisera inlägg / nyheter

 

Lösta ärenden

Avslutade och lösa ärenden. 

Kunna ställa in nyhetskategori på ”Övrig sajt” – Dec -19
Lägga ‘Avdelning’-sidor direkt som en menyval i huvudmenyn – Nov -19
Justering av scoutsymbolens storlek (i sidhuvudet)
Hjälptexter i admin (bildstorlekar)
Kontaktsida/personer: kunna visa ytterligare en nivå på kategorierna
Möjlighet till ”Hero” på avdelningssida
Underkategorier på kalender
Justering av grafisk form på Scoutnet-formulären
Länka Scouterna-tabben till scouterna.se
Sidor bakom inloggning
RSS-flödet fungerar inte
Kunna välja en förfiltrerad underkategori i Kalender
Personer: kategorier fungerar inte korrekt
Förtydliga styling på länkar i brödtext (syns för dåligt nu)
Import av gamla nyheter: funktionen funkar inte och ses över
Möjlighet att kunna ladda upp zip-filer
Utvald bild på inlägg fungerar inte
Nyheter: inläsningen buggar då och då
Inloggning med ScoutID, rättigheter och roller blir ibland inte korrekt
Hela kalendern ses över, den fungerar inte som den ska
Mediakategorier har försvunnit
Avdelningar får ibland fel färger
Problem med texteditorn hos vissa
Justeringar i mobil-vyn
Formulär: se över radbryt/placering vid många svarsalternativ