Frågor och svar

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att ha en webbplats med denna lösning.

Hur får jag en ny webbplats till min kår/distrikt?

Anmäl ditt intresse här »

Vilken webbadress får vi?

Alla undersajter i systemet får en adress valfrittnamn.scout.se, där valfrittnamn exempelvis ersätts med kårnamnet. Du kan även koppla på ett eget domännamn om du hellre vill ha det, då hanterar du ompekningen själv.

Vilka funktioner/innehåll finns?

  • Tema som följer Scouternas grafiska profil
  • Flexibla sidor som varje kår/distrikt kan anpassa utifrån sina behov
  • Sociala medier (välj själv vilka kanaler som ska visas)
  • Fil/bildarkiv
  • Kontakt
  • Nyheter
  • Kalender
  • Sök
  • Skapa egna formulär
  • Webbstatistik genom Google Analytics

Hur ser den nya kårwebbplatsen ut?

Kika gärna på skissen – tänk på att allt innehåll är skissbilder och skisstexter.

Hur funkar det med egna domäner?

Vi kommer använda säkerhetscertifikat (pga säkerhet/GDPR och så det blir https) på våra kårwebbplatser, vilket innebär att vi inte kan erbjuda att ni pekar om er domän till vår server. Detta är förvaltningstekniskt svårt om inte alla webbplatser delar på samma certifikat. Ni kommer fortfarande kunna vidarebefordra besökare från er domän till den nya kårwebbplatsen i Scouternas lösning.

Erbjuder ni e-posttjänster?

Vi kommer inte att erbjuda e-posttjänster via xxx.scout.se-domäner. Detta på grund av att det skulle vara för stort administrativt arbete att hantera. Det kommer inte heller att erbjudas att peka om MX-pekare till andra mailservrar. Vill ni ha e-post behöver ni skaffa en egen domän och hantera e-post därigenom.

Som ideell förening går det att få gratis e-posttjänster (och mycket annat) via bland annat Google och Microsoft via https://www.techsoup.se/

Kan jag ladda ner det nya temat?

Det nya temat kommer vi inte erbjuda för nerladdning eftersom det inte fungerar till fullo i andra driftsmiljöer. Det beror på att det bygger på de plugins som är installerade och olika sidkompontenter som ärver information från en huvudmall, exempelvis sociala medier, koppling till distrikt, nyheter, kalender m.m.

Hur mycket innehållsutrymme ingår?

Varje kår får 2 GB vardera.