Uppdaterade scoutwebbar

b765d9b1-e0f4-46ad-81ef-a779f0f2d089

 

När vi tillsammans använder Scouternas webbar förstärker vi Scouternas varumärke och framstår som tydliga, både internt och externt. Målet är att vår kommunikation ska kännas sammanhängande vilket också leder det till en högre grad av igenkänning.

 

Exempel på hur de nya scoutwebbarna ser ut (OBS, tänk på att allt innehåll är endast exempel!)visning.nykarwebb.se

På webbsupport.nykarwebb.se finns en utförlig manual för att komma igång och arbeta med den nya webbplatsen.

 

Pågående/ärenden (uppd. 190209)

Support, lansering, överflytt av innehåll
Import av gamla nyheter: funktionen funkar inte och ses över
Nyheter: inläsningen buggar då och då
Importerad kalender: problem att redigera och radera + synka så kategorier följer med
Formulär: se över radbryt/placering vid många svarsalternativ
Personer: kategorier fungerar inte korrekt

Lösta ärenden (uppd. 190209)

Inloggning med ScoutID, rättigheter och roller blir ibland inte korrekt
Hela kalendern ses över, den fungerar inte som den ska
Mediakategorier har försvunnit
Avdelningar får ibland fel färger
 Problem med texteditorn hos vissa

Vidareutveckling (uppd. 190209)

Ej beslutade projekt, men detta är ett urval av det som ligger på önskelistan. Dessa görs i mån av budget och resurser samt med hänsyn till den tekniska plattformen och dess möjligheter.

RSS-flöde
Kontaktsida/personer: kunna visa ytterligare en nivå på kategorierna
Inlägg/nyhet: kategorisering inkl. underkategorier
Vidareutveckling för att tillgängliggöra webbplatserna ytterligare
Möjlighet till ”Hero” på avdelningssida
Länka Scouterna-tabben till scouterna.se
Förtydliga styling på länkar i brödtext (syns för dåligt nu)
Sidor bakom inloggning

Pågående projekt

Scouternas webbplattform, där även scoutkårernas WordPressinstallation är inkluderad, har inte blivit uppdaterad på länge vilket har lett till att många funktioner inte har fungerat som de ska.

Sedan våren 2017 finns det därför en arbetsgrupp av ideella och anställda som tillsammans har utvärderat de nuvarande webbplatserna – vad som fungerar bra och vilken typ av funktionalitet som saknas. Utvärderingen resulterade i ett beslut om att bygga om våra webbplatser, där vi självklart börjar med distriktens och kårernas webbplatser. Viktiga kriterier var bland annat långsiktig förvaltning, säkra webbplatser och ett uppdaterat utseende.

Den nya plattformen är också WordPress, så det mesta känner man som användare igen. För kåren innebär det att övergången kräver några timmars arbete, men på sikt kommer det att leda till förenklat arbetssätt samt tillgång till nya funktioner.

Vid frågor, kontakta webmaster@scouterna.se