Kårwebbar

b765d9b1-e0f4-46ad-81ef-a779f0f2d089

Scouternas nya kårwebbar

 

Scouterna har tagit fram en lösning för scoutkårer att på ett enkelt sätt ha sin egen webbsida. Webbsidorna bygger på WordPress, och har en funktionalitet anpassad för vår scoutverksamhet.

Kårwebbarna är gratis att använda i sitt standardutförande, och delas ut till scoutkårer, scoutdistrikt, scoutarrangemang och andra scoutverksamheter. Scouternas kårwebbar används idag av över 550 stycken olika scoutkårer, distrikt och arrangemang.

Klicka här för att ansöka om en webbsida >>

 

Har du redan fått en ny kårwebb och vill publicera den?

Tryck här för publicering >>

 

Vad är kårwebbarna?

2017 började arbetet med våra nya kårwebbar, och 2018 började dessa delas ut till scoutkårer och distrikt runt om i landet. I februari 2020 stängde vi ner den gamla kårwebbslösningen

Dom nya kårwebbarna är byggda för att se bättre ut, ha en större funktionalitet samt vara säkrare och mer framtidssäkra. När vi tillsammans använder Scouternas webbar förstärker vi Scouternas varumärke och framstår som tydliga, både internt och externt. Målet är att vår kommunikation ska kännas sammanhängande vilket också leder till en högre grad av igenkänning.

Exempel på ny webbplats

Exempel på hur de nya webbarna ser ut (OBS, tänk på att allt innehåll endast är exempel)visning.nykarwebb.se

Webbaserad manual

På webbsupport.nykarwebb.se finns en utförlig manual för att komma igång och arbeta med den nya webbplatsen.

Support och framtida utveckling.

Här kan du se en lista över pågående, och tidigare ärenden. Samt sånt som vi fått önskemål om det går att fixa. Lista på ärenden ».

Support får du annars via att mejla till ‘nykarwebb@scouterna.se’ eller lägga in ett ärende i Freshdesk. Här finns även en forumfunktion där du kan se, och diskutera olika saker gällande den nya kårwebben.

Dom nya kårwebbarna är ett pågående projekt

Vi har ett löpande arbete med att utveckla våra kår-och distriktswebbplatser. Pågående ärenden just nu »

Scouternas webbplattform, där även scoutkårernas WordPressinstallation är inkluderad, har inte blivit uppdaterad på länge vilket har lett till att många funktioner saknas eller inte fungerar som dom ska.

Sedan våren 2017 finns det därför en arbetsgrupp av ideella och anställda som tillsammans har utvärderat de nuvarande webbplatserna – vad som fungerar bra och vilken typ av funktionalitet som saknas. Utvärderingen resulterade i ett beslut om att bygga om våra webbplatser, där vi börjar med distrikten och kårernas webbplatser. Viktiga kriterier var bland annat långsiktig förvaltning, säkra webbplatser och ett uppdaterat utseende.

Vid frågor, kontakta webmaster@scouterna.se