Uppdaterade scoutwebbar

b765d9b1-e0f4-46ad-81ef-a779f0f2d089

Scouternas webbplattform, där även scoutkårernas WordPressinstallation är inkluderad, har inte blivit uppdaterad på länge vilket har lett till att många funktioner inte har fungerat som de ska.

 

Sedan våren 2017 finns det därför en arbetsgrupp av ideella och anställda som tillsammans har utvärderat de nuvarande webbplatserna – vad som fungerar bra och vilken typ av funktionalitet som saknas. Utvärderingen resulterade i ett beslut om att bygga om våra webbplatser, där vi självklart börjar med distriktens och kårernas webbplatser. Viktiga kriterier var bland annat långsiktig förvaltning, säkra webbplatser och ett uppdaterat utseende.

 

När vi tillsammans använder Scouternas webbar förstärker vi Scouternas varumärke och framstår som tydliga, både internt och externt. Målet är att vår kommunikation ska kännas sammanhängande vilket också leder det till en högre grad av igenkänning. Den nya plattformen kommer också att vara WordPress, så det mesta kommer man som användare att känna igen. För kåren innebär det att övergången kräver några timmars arbete, men på sikt kommer det att leda till förenklat arbetssätt samt tillgång till nya funktioner.

 

Exempel på hur de nya scoutwebbarna ser ut (OBS, tänk på att allt innehåll är endast exempel!)visning.nykarwebb.se

Tidsplan

Teknisk utveckling Klar
Koppling till inloggning med Scout-ID Klar
Manual Klar
Support, lansering, överflytt av innehåll Pågår