I vår lanseras uppdaterade kårwebbar

b765d9b1-e0f4-46ad-81ef-a779f0f2d089

Under våren 2018 kommer uppdaterade kårwebbar att lanseras.

 

Scouternas webbplattform, där även scoutkårernas WordPressinstallation är inkluderad, har inte blivit uppdaterad på länge vilket har lett till att många funktioner inte har fungerat som de ska.

 

Sedan våren 2017 finns det därför en arbetsgrupp av ideella och anställda som tillsammans har utvärderat de nuvarande webbplatserna – vad som fungerar bra och vilken typ av funktionalitet som saknas. Utvärderingen resulterade i ett beslut om att bygga om våra webbplatser, där vi självklart börjar med kårernas webbplatser. Viktiga kriterier var bland annat långsiktig förvaltning, säkra webbplatser och ett uppdaterat utseende.

 

När vi tillsammans använder Scouternas kårwebbar förstärker vi Scouternas varumärke och framstår som tydliga, både internt och externt. Målet är att vår kommunikation ska kännas sammanhängande vilket också leder det till en högre grad av igenkänning. Den nya plattformen kommer också att vara WordPress, så det mesta kommer man som användare att känna igen. För kåren innebär det att övergången kräver några timmars arbete, men på sikt kommer det att leda till förenklat arbetssätt samt tillgång till nya funktioner.

 

Flytt av kårens innehåll kommer kunna påbörjas under våren 2018. Tidsplan publiceras här när den är klar.

 

Texten uppdateras med mer information.

 

Har du frågor kring detta? Skicka gärna ett meddelande:

Nya kårwebbar