Uppdaterade webbar

b765d9b1-e0f4-46ad-81ef-a779f0f2d089

Nu byter vi till nya kårwebbsidor! 

Har ni inte ännu ansökt om en ny webbplats så är det hög tid! 

Det tar scoutkåren i snitt en månad att förbereda sin nya webbplats, räknat från det datum ni ansöker till att webbplatsen är klar att lanseras. Majoriteten av den tiden är tid som scoutkåren själv behöver lägga ner.

Ansök här »

 

Har du redan fått en ny kårwebb och vill publicera den?

Tryck här för publicering >

Vad är dom nya webbarna?

Scouternas webbplattform, där även scoutkårernas WordPressinstallation är inkluderad, har inte blivit uppdaterad på länge vilket har lett till att många funktioner saknas eller inte fungerar som dom ska.

2017 började arbetet med våra nya kårwebbarna, och 2018 började dessa delas ut till scoutkårer och distrikt runt om i landet. Målet är att en stor majoritet av scoutkårerna ska ha nya webbplatser vid årsskiftet 2019-2020 och att mer eller mindre alla gamla webbplatser då ska ha inaktiverats.

Dom nya kårwebbarna är byggda för att se bättre ut, ha en större funktionalitet samt vara säkrare och mer framtidssäkra. När vi tillsammans använder Scouternas webbar förstärker vi Scouternas varumärke och framstår som tydliga, både internt och externt. Målet är att vår kommunikation ska kännas sammanhängande vilket också leder till en högre grad av igenkänning.

Nu börjar vi inaktivera de gamla kårwebbarna

Nu har vi börjar att inaktivera våra gamla kårwebbsidor. Observera dock att vi inte kommer att inaktivera eras gamla webbsida om ni varit i kontakt med oss om att få en ny webbsida (fyllt i webbformuläret), eller har fått en ny webbsida av oss som ni inte ännu hunnit lansera. Att webbplatsen inaktiveras betyder att den inte kommer gå att besöka, men att den finns kvar och kan tas fram vid behov. Den slutgiltiga raderingen kommer att utföras senare under 2020.

Har ni inte ännu ansökt om en ny webbplats så är det hög tid! Det tar scoutkåren i snitt en månad att förbereda sin nya webbplats, räknat från det datum ni ansöker till att webbplatsen är klar att lanseras. Majoriteten av den tiden är tid som scoutkåren själv behöver lägga ner.

Ansök här »

Exempel på ny webbplats

Exempel på hur de nya webbarna ser ut (OBS, tänk på att allt innehåll endast är exempel)visning.nykarwebb.se

Webbaserad manual

På webbsupport.nykarwebb.se finns en utförlig manual för att komma igång och arbeta med den nya webbplatsen.

Dom nya kårwebbarna är ett pågående projekt

Vi har ett löpande arbete med att utveckla våra kår-och distriktswebbplatser. Pågående ärenden just nu »

Scouternas webbplattform, där även scoutkårernas WordPressinstallation är inkluderad, har inte blivit uppdaterad på länge vilket har lett till att många funktioner saknas eller inte fungerar som dom ska.

Sedan våren 2017 finns det därför en arbetsgrupp av ideella och anställda som tillsammans har utvärderat de nuvarande webbplatserna – vad som fungerar bra och vilken typ av funktionalitet som saknas. Utvärderingen resulterade i ett beslut om att bygga om våra webbplatser, där vi börjar med distrikten och kårernas webbplatser. Viktiga kriterier var bland annat långsiktig förvaltning, säkra webbplatser och ett uppdaterat utseende.

De nya kårwebbarna började rullas ut under hösten 2018, och är ett pågående projekt till årsskiftet 2019-2020. Efter årsskiftet kommer det vara ett fortsatt löpande arbete med förbättringar och ändringar för att göra plattformen så bra som möjligt.

Vid frågor, kontakta webmaster@scouterna.se