Uppdaterade webbar

b765d9b1-e0f4-46ad-81ef-a779f0f2d089

 

När vi tillsammans använder Scouternas webbar förstärker vi Scouternas varumärke och framstår som tydliga, både internt och externt. Målet är att vår kommunikation ska kännas sammanhängande vilket också leder till en högre grad av igenkänning. Just nu pågår ett arbete med att vidareutveckla våra webbplatser, där kårerna och distrikten är prioriterade och får tillgång först.

Den 2 september stängs de gamla webbplatserna

Hög tid för kårer, distrikt och övriga (tex. anläggningar, museum) att gå över till ny sajt. Ansök här »

Exempel på ny webbplats

Exempel på hur de nya webbarna ser ut (OBS, tänk på att allt innehåll endast är exempel)visning.nykarwebb.se

Webbaserad manual

På webbsupport.nykarwebb.se finns en utförlig manual för att komma igång och arbeta med den nya webbplatsen.

Pågående projekt

Vi har ett löpande arbete med att utveckla våra kår-och distriktswebbplatser. Pågående ärenden just nu »

Scouternas webbplattform, där även scoutkårernas WordPressinstallation är inkluderad, har inte blivit uppdaterad på länge vilket har lett till att många funktioner inte har fungerat som de ska.

Sedan våren 2017 finns det därför en arbetsgrupp av ideella och anställda som tillsammans har utvärderat de nuvarande webbplatserna – vad som fungerar bra och vilken typ av funktionalitet som saknas. Utvärderingen resulterade i ett beslut om att bygga om våra webbplatser, där vi börjar med distrikten och kårernas webbplatser. Viktiga kriterier var bland annat långsiktig förvaltning, säkra webbplatser och ett uppdaterat utseende.

Vid frågor, kontakta webmaster@scouterna.se