Kontaktuppgifter på scoutkartan

Scouternas webbplats är den första kontakten många föräldrar får med din scoutkår. Det är viktigt att hålla uppgifterna om din kår uppdaterade.

Under sektionen Hitta scoutkår finns alla Sveriges scoutkårer. Varje kår ska ha en kontaktperson. Här kan du meddela Scouternas webmaster om du vill ändra uppgifterna om din kår. Webmaster uppdaterar sedan uppgifterna inom några dagar.

Begär ändring av uppgifter / lägg till scoutkår