Kontaktuppgifter på scoutkartan

Scouternas webbplats är den första kontakten många föräldrar får med din scoutkår. Det är viktigt att hålla uppgifterna om din kår uppdaterade.

Under sektionen Hitta scoutkår finns alla Sveriges scoutkårer. Varje kår ska ha en kontaktperson. Här kan du meddela Scouternas webmaster om du vill ändra uppgifterna om din kår. Webmaster uppdaterar sedan uppgifterna inom 1-2 veckor.

OBS: Scouterna kommer under mitten av 2021 att lansera en ny webbsida. Informationen som visas på scoutkartan kommer då hämtas från Scoutnet för alla direktanslutna scoutkårer. Det betyder att ni redan nu behöver se till att era kontaktuppgifter för scoutkåren är korrekta i Scoutnet.

Du kan läsa mer om detta på supportforumet här >>

Begär ändring av uppgifter / lägg till scoutkår