DNS-tjänst

Scouterna erbjuder sedan många år tillbaka scoutföreningar möjligheten att använda subbdomäner på scout.se.

Endast subbdomäner på en nivå

Tidigare har de gamla scoutförbunden haft subbdomäner och så har exempelvis kårer haft subbdomäner under förbunden. Då vi är en organisation för hela Scouterna så har vi från och med 2013 bytt så att vi eftersträvar endast en nivå för subbdomäner. Adressen blir således valfrittnamn.scout.se.

Vi vill successivt fasa ut adresser som består av flera led av subbdomäner. Detta gäller speciellt sajter som idag ligger under ssf.scout.se, då SSF inte längre finns. Hör gärna av dig om du har en sådan domän så kan vi flyttar ner er en nivå i domänstrukturen.

Begär ändring på DNS:er

Om du vill ändra en befintlig DNS-post eller vill lägga till något går det bra att mejla webmaster@scouterna.se.