Scoutwebb

kommunicerapanatet

Ett bra sätt att nå nuvarande och potentiella scouter, ledare och deras föräldrar är att jobba med scoutkårens webbnärvaro. Visa upp scoutkårens verksamhet och bjud in till kontakt.

När vi tillsammans använder Scouternas webbplatser förstärker vi Scouternas varumärke och framstår som tydliga, både internt och externt. Målet är att vår kommunikation ska kännas sammanhängande vilket också leder det till en högre grad av igenkänning.