Medlemslistor

Det finns två typer av medlemslistor i Scoutnet. En som innehåller information om hur det ser ut i Scoutnet precis när du laddar ner listan samt en lista som innehåller information om vem som betalt medlemsavgiften föregående år.  

Aktuell medlemslista

På kårens sida under fliken rapporter, under fliken medlemmar samt under rapportcenter kan du ladda ner en medlemslista över kåren. Det är samma rapport på alla tre ställena. Denna rapport innehåller dagsaktuell information om kårens medlemmar. Du kan se vem som betalt sin medlemsavgift osv.

Medlemmar under ett år

Under fliken rapporter på kårens sida kan du även ladda ner en medlemslista för ett specifikt år. Denna rapport innehåller alla betalande medlemmar under valt år. Den innehåller även avgiftbefriade medlemmar.

Varje medlem står med på två rader i rapporten om man betalt både vår- och höstfakturan. I excel kan man lätt sortera bort alla dubbletter avseende på medlemsnummer och på så vis få fram antalet unika medlemmar under ett år.

Medlemslista per specifikt datum

Idag kan man inte ladda ner en medlemslista per ett specifikt datum. Behöver man en sådan lista, till exempel per den 31/12 föregående år, kan man vända sig till rikskansliet som sparar rapporter varje månad. Mejla till scoutnet@scouterna.se och meddela vilken kår eller vilket distrikt det gäller samt vilket datum.

Underlag till distriktstämmor

Här finns även ett underlag för att ta fram röstlängd till distriktsstämmor. Rapporten bygger på antalet bekräftade (betalande) medlemmar per den 31/12 föregående år.