Ansökan till Scouternas stödfond

Via det här formuläret kan du ansöka om ekonomiskt bidrag från Scouternas stödfond till scouter mellan 8 och 25 år.

Under sommaren kommer stödfonden inte kunna hantera inkomna ansökningar.