Ansökan till Scouternas stödfond – sök åt någon annan

Via det här formuläret kan du ansöka om ekonomiskt bidrag från Scouternas stödfond åt andra scouter mellan 8 och 25 år.

Stödfonden betalas ut som ett bidrag till de scouter som behöver stöd för att kunna delta i den lokala kårens scoutaktiviteter på lika villkor som andra scouter. Det kan exempelvis handla om deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor , utrustning eller liknande kostnader. Stödet kan vara materiellt eller ekonomiskt. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på . Stödfonden finns för scouter mellan 8-25 år. Ansökan till Scouternas stödfond hanteras med sekretess.

  • Vi behöver uppgifter om dig som söker stöd åt någon annan:

  • Uppgifter om den du tycker ska ta emot stödet

  • Är det till en aktivitet, är det medlemsavgift till kåren, är det en deltagaravgift, utrustning eller annat? Förklara och specificera (skriv hur mycket varje sak kostar)
  • Om du söker stöd från fler, skriv från vem/vilka.