Ansökan till Scouternas stödfond – Ansökan Kår Grupp

Via det här formuläret kan du ansöka om ekonomiskt bidrag från Scouternas stödfond  för något som din scoutkår eller anna grupp ska genomföra i syfte att vi ska bli fler scouter i Sverige!

Det kan vara ett initiativ för att på kårnivå nå ut till nya målgrupper, exempelvis för att i förväg ha medel för att subventionera medlemsavgifter eller deltagaravgifter. Det kan också vara ett initiativ för att att starta upp ny verksamhet, exempelvis med utrustningsbidrag.

Sökande utan koppling till Scouterna eller scoutverksamhet behandlas inte. Bidrag bevilja inte för personalkostnader eller administrativa kostnader. Scouterna förbehåller sig rätten att ensamt avgöra om en ansökan beviljas eller inte beviljas. En individ eller grupp kan ansöka maximalt fyra gånger per år.

  • Sökande organisation

  • Beskrivning av initiativet

  • Beskriv initiativet i text. Bilagor kan bifogas nedan. Var noga med att motivera varför detta initiativ leder till nya målgrupper och/eller fler scouter totalt sett.
  • Beskriv hur pengarna ska användas.
  • Ange vilka andra finansiärer det finns. Hur mycket betalar kåren själv? Betalar den enskilde scouten något?
  • Drop files here or
    Bifoga filer som ni vill ha med till ansökan.