Scouternas stödfond

20140805 Vilda-läger på Kragenäs. Foto för Scoutshop.se

Vi vill att alla ska kunna vara med i vår verksamhet! Därför har vi Scouternas stödfond som ger stöd till scouter mellan 8 och 25 år så de kan vara med på lika villkor som sina kompisar. Längre ner hittar du mer information och förklaring till hur du ansöker.


We want all kids to be able to participate in our scout activities! You will find more information and instructions on how you apply to our Support Fund here.

 

Stödfonden betalas ut som ett bidrag till de scouter som behöver stöd för att kunna delta i den lokala kårens scoutaktiviteter på lika villkor som andra scouter. Det kan exempelvis handla om deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor, utrustning eller liknande kostnader. Stödet kan vara materiellt eller ekonomiskt. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. 

Stöd kan ges till

  • Enskilda medlemmar
  • Anhörig eller annan företrädare för enskild medlem (till exempel avdelningsledare, god man eller liknande) 

Begränsningar

  • Du kan inte få bidrag från Scouternas stödfond om du saknar koppling till Scouterna eller scoutverksamhet. 
  • Du kan inte få bidrag för att kunna delta i Scouternas centralt ordnade arrangemang, som till exempel Explorer Belt. Här är Jamboree22 specifikt undantaget, vilket det går att söka bidrag för.
  • En medlem kan ansöka om maximalt 2500:- per termin.  

Så här ansöker du

Du kan ansöka till Scouternas stödfond när som helst under året.
Skriv i ansökan varför du söker och hur du ska använda bidraget
.
Du ansöker
genom att fylla i webbformuläret längre ner på denna sida.

Gör så här: 

Skriv ansökan på svenska eller engelska.  

Välj Ett av dessa webbformulär:  

Ansökan hanteras med sekretess av Scouterna.
Ingen i din kår behöver få veta att du ansökt.
Om din ansökan är detaljerad blir det enklare för oss att hantera den. 

Du får svar på din ansökan efter ungefär fyra veckor*

Frågor? Maila stodfonden@scouterna.se  

*Just nu får Scouternas stödfond många ansökningar och det kan därför ta lite längre tid innan du får svar på din ansökan