Planering–så lyckas ni med er rekrytering!

Att planera är grunden för att kunna genomföra en lyckad rekrytering. Som stöd i planeringen kan du antingen boka en workshop eller planeringsträff med en utvecklingskonsulent eller så kan du använda dig av rekryteringshandledningen nedan. En konsulent anpassar innehållet efter kårens behov och handledningen ger dig konkreta tips kring:

  • förberedelser
  • skolrekrytering
  • studentrekrytering
  • vuxenrekrytering
  • prova-på-möte
  • informationsträff för vuxna
  • utvärdering och reflektion

Ladda ner rekryteringshandledningen »

Det finns också en del ytterligare material man kan använda: