Kårenkät västra regionen

Behoven och förutsättningarna i din scoutkår är fokus för oss jobbar som utvecklingskonsulenter för Scouterna. För att vi ska kunna stötta och erbjuda metoder och verktyg som hjälper er verksamhet behöver vi din hjälp. Vi utvecklingskonsulenter i västra regionen är därför tacksamma om du svarar så ärligt som möjligt på vår regionala kårenkät. Enkäten blir ett verktyg för oss att få en aktuell bild av de gemensamma behoven i regionen där vi har chans att hitta lösningar, dela erfarenheter och stärka samverkan tillsammans med er.

Har du frågor får du gärna mejla oss på vastrakansliet@scouterna.se.

Tack för ditt svar!