Digitala ledarträffar HT20

Sydöstra digitala ledarträffar HT20

Tack till alla som deltog på östra regionens digitala ledarträffar runt månadsskiftet maj/juni! Utvärderingarna var tydliga: regionens ledare vill ha fler mötesplatser för erfarenhetsutbyte på specifika ämnen som inte kräver långa sträckor att resa. Därför – ta-da! – arrangerar vi ytterligare fem ledarträffar under hösten. Nu även tillsammans med Södra regionen – vilket innebär att fler kan vara med oss. Det betyder att scoutledare från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Östergötland är välkomna att vara med.

Träffarna sker via mötesverktyget Zoom och startar 18.30 med drop in från kl 18. För att inte informationen om mötet ska försvinna i din e-postinkorg kommer vi skicka ut länken på förmiddagen respektive träff. Anmäler du dig till flera träffar är det olika möteslänkar varje gång. För att undvika tekniska problem när mötet startar vill vi att du är ansluten till mötet senast 18.15 (därefter kan du stänga av kamera och mikrofon till det att träffen startar). Träffen är klar klockan 20.

Anmälan

Anmälan är öppen och stänger 23.59 dagen innan respektive träff! Om du använder en mobil/padda kan du klicka på fyrkanten med formuläret för att det ska bli enklare att anmäla sig.

6 augusti: Tema Engagemang

Terminsstart känns alltid som en nystart, eller hur? Därför inleder vi höstens träffar med att prata om engagemang! Vi pratar om vad som motiverar oss och hur vi kan jobba med ledarvård för att göra det ännu roligare att vara scoutledare. Vi pratar också om att bjuda in fler i vårt ledargäng, byter rekryteringstips och inspirerar varandra att välkomna nya scouter och ledare den här terminen. 

23 september: Djupdykning i bevismärken

Som ung scout är bevismärken ett av de stoltaste ögonblicken när man får sitt knivbevis eller yx- och sågbevis. Nu finns dessutom nya bevismärken, ett för stormkök och flera för sjöscouter. Men hur ska scouten göra för att du ska känna dig trygg i att lämna över ett bevismärke? Hur pratar man om kniven och vad gör man om man behöver ta tillbaka ett märke? Detta pratar vi om, delar erfarenheter och får inspiration från andra! 

13 oktober: Såhär planerar och genomför vi hajker och övernattningar

Kanske är den första hajken eller övernattningen (för många första gången någonsin utan familj) den mest spännande och nervösa utfärden man gör som scout? Många skulle nog säga att den skräckblandade förtjusningen full av förväntan och nervositet när man åker på scoutläger eller hajk aldrig ger sig. Så hur gör vi dem till ett minne man pratar om efter många år? Hur bygger vi in ett symboliskt ramverk med tema? Vilka risker finns att åka iväg? 

2 november: Demokrati + målspår = unga som gör världen bättre

I november är det dags för Demokratijamboree och medlemmarna får där chansen att demokratiskt påverka organisationens framtid. Men hur pratar vi egentligen om demokrati och påverkansmöjligheter med våra scouter? Hur kopplar vi det fluffiga ordet demokrati till målspår? Med inspiration från projektet Världsförbättrarna och Min Demokratihandbok djupdyker vi i in i hur kåren kan arbeta för att scouterna själva ska ta en mer aktiv roll i beslutsfattandet. 

3 december: Om kommunikation och sociala medier

Engagerande och, för målgruppen, relevant kommunikation är A och O. Men hur skapar man just relevant kommunikation för målgruppen? Och vem är målgruppen? Vi fördjupar oss i kårens närvaro på sociala medier, bild– och enklare videoproduktion och knep för att skapa engagemang på sociala medier.