Östra Sverige

Gata i äldre stad.

Här kan du hålla dig uppdaterad med vad som händer i Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Östergötland. Du hittar även kontaktuppgifter till det regionala kansliet i Linköping och länkar till distrikten.

Kommande händelser

 

 

 

Östra regionala kansliet

Det regionala kansliet finns för att stötta kårer och distrikt inom områdena rekrytera, behålla och utveckla. Kårerna och dess distrikt i Scouterna kan till exempel få stöd och inspiration för att utveckla verksamheten eller hur man rekryterar nya scouter och ledare.

Besöks- och postadress

Scouterna
Gamla Tanneforsvägen 21
582 54 Linköping

Personal

Följande personer jobbar på det regionala kansliet i Linköping:

Distrikt

I östra Sverige finns följande scoutdistrikt som tillhör Scouterna: