Scouternas logotyper

Scouternas viktiga kännetecken för oss och för andra är våra logotyper och symboler. De är gemensamma och fria att använda för alla Sveriges scouter.

Ladda ner

Fler format i bildbanken

I Scouternas bildbank hittar du alla högupplösta format och varianter av logotyperna. Lösenordet är: Scouterna.

Scouternas logotyper i fler format.

Scouternas åldersgruppers logotyper.

Scoutsymbolen

Scouternas symbol blåScoutsymbolen står för scouting i Sverige ur ett brett perspektiv.

Scoutsymbolen är en stilistisk sammanslagning av en fransk lilja och en treklöver. Den franska liljan symboliserar pojkscoutrörelsen (WOSM) och treklövern flickscoutrörelsen (WAGGGS). Vår scoutsymbol har ”genomskinliga” linjer som öppnar sig utåt – vi är öppna, alla är välkomna.

Så här använder du scoutsymbolen

Du kan använda hela symbolen eller dela den. När du använder hela symbolen placeras den centrerat eller i hörn, på till exempel ett papper. Beroende på storlek ska avståndet från kanterna vara minst 1/3 av diametern och som mest samma som diametern.

Om du vill beskära den måste minst halva symbolen synas och den ska vara vertikalt beskuren.

Scoutsymbolen kan kombineras med annan grafik.

Scoutlogotypen

Scouterna logotyp blåScouternas logotyp består av scoutsymbolen tillsammans med texten “Scouterna”. Scoutsymbolen sitter snett ovanför texten “Scouterna” likt en stämpel, inte olikt placeringen av symbolen för registrerat varumärke ®.

Så här använder du scoutlogotypen

Logotypen placeras i förhållande till omgivningen inuti en tänkt rektangel med en marginal som är 1/3 av scoutsymbolens diameter.

Scoutlogotypen används främst i textdokument och vid sammanställningar tillsammans med andra logotyper.

Grafisk profil

I Scouternas grafiska profil hittar du mer riktlinjer och bra att tänka på när du använder våra logotyper, speciellt om du vill kombinera dem med andra logotyper för till exempel arrangemang.