Kriskommunikation

kriskommunikation

Vid en kris eller olycka, liten som stor, är det viktigt att rätt information når rätt personer snabbt.

Kontakta alltid ledningen i din scoutkår så fort som möjligt för att informera och få stöd i den fortsatta hanteringen av situationen. Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du alltid ringa Scouternas journummer 08-568 432 22.

För att undvika ryktesspridning är det viktigt att hålla sig till fakta och berätta det som är relevant för andra att veta. Tänk noga på hur du formulerar dig så att du inte lämnar ut en annan person på ett olämpligt sätt.

Mediehantering vid kris

Om det skulle hända en större olycka eller någon annan kris i kåren, som kan intressera media, ska ni alltid först ringa er kårordförande eller annan ledande person i kåren och sedan se till att rikskansliet blir underrättat på 08-568 432 00 kontorstid eller 08-568 432 22 andra tider/jour.

Ladda ner

Du hittar årets beredskapsplan för Scouterna under Styrdokument.