Kommunikationsplattformen

Kommunikationsplattformen har vi tagit fram för att ge dig stöd och inspiration när du ska berätta om Scouterna och din kår för nuvarande och potentiella scouter, för föräldrar och anhöriga eller för journalister och politiker.

Självklart bygger dokumentet på strategin som slagits fast av stämman och varumärkesplattformen som bestämts av styrelsen, men här fokuserar vi bara på själva kommunikationen. Om vi tillsammans lyckas kommunicera ett entydigt, engagerat och starkt Scouterna når vi inte bara lättare fram med våra budskap. Dessutom bygger vi intern stolthet och skapar nya relationer för framtiden!

Utgångspunkten för kommunikationsplattformen är alltså Scouternas varumärkesplattform. Den sammanfattar vilka Scouterna är och vad vi gör, vad vi står för och vad som får oss att brinna. Den är grunden för allt vi erbjuder, vad vi alltid lovar och hur vi kan visa att vi kan göra detta på ett trovärdigt sätt. Varumärkesplattformen beskriver vad vi önskar att omvärlden associerar Scouterna med och vad vi – med vårt varumärke som garant – lovar våra olika målgrupper.

Ladda ner

Här kan du ladda ner kommunikationsplattformen och övningar för att komma igång och jobba med kommunikationsplattformen. Här hittar du även varumärkesplattformen