Grafisk profil

Det finns en styrka i att vår rörelse ser likadan ut över hela landet! Scouternas grafiska profil är ett hjälpmedel för dig som arbetar med kårens kommunikation.

Under sommaren och hösten 2015 arbetar vi med att uppdatera och förenkla den grafiska profilen som innehåller logotyper, våra symboler, färger och exempel på hur vi använder dem.

Du kan under tiden gärna använda det gamla dokumentet (broschyren Scouternas varumärke), men enbart de delar som handlar om det grafiska. Andra riktlinjer för hur vi kommunicerar Scouterna i text och bild hittar du i vår nya kommunikationsplattform.

Ladda ner