Grafisk profil

Den grafiska profilen återspeglar vår strategi, vår vision och våra mål och hur vi kommunicerar med olika målgrupper.

I den grafiska profilen finns en enkel guide till hur du kan kommunicera scouting. Här finns alla färger, typsnitt, logotyper och många exempel. Med den grafiska profilen som verktyg blir arbetet med att ta fram affischer, brev eller trycksaker enkelt eftersom den innehåller riktlinjer, mallar och typsnitt som är framtagna för detta ändamål.

Har du några frågor kring den grafiska profilen, kontakta info@scouterna.se.

Ladda ner