Annonsmallar

Under rekryteringsperioden är vi starka tillsammans! Genom att vara ett enhetligt Scouterna får vi större genomslag och syns mer. Därför finns färdiga annonsmallar, som enkelt går att anpassa för din scoutkår. 

Mallar för rekryteringsannonser finns i 3 olika format, hel-, halv- och kvartssida.

Här kan du ladda ner annonsmallar som bygger på Scouternas reklamfilm ”Skaffa en mer spännande fritid” och ”Bli scout.nu”-manéret som hör till rekryteringsmaterialet.

Varje annonsformat har en originalmall och en exempelmall (PDF). I exempelfilerna visas placering och ungefärlig textmängd. OBS! Använd Scouternas eget typsnitt Scouterna DIN Pro som finns att ladda ner under fliken mallar och typsnitt.

Har ni inte tillgång till ett layoutprogram lämnar ni båda PDF filerna för det format ni valt, er text samt typsnittet till tidningens annonsavdelning så kan de göra annonsen.

Annonsmallar Skaffa en mer spännande fritid

Information från kåren läggs i det svarta området i nedre delen av bilden. I exempelfilen visas placering och ungefärlig textmängd. OBS! Använd Scouternas eget typsnitt Scouterna DIN Pro som finns att ladda ner under fliken mallar och typsnitt.

Annonsmall A3 exempel »

Annonsmall A3 »

Annonsmall A4 exempel »

Annonsmall A4 »

Annonsmall halvsida exempel »

Annonsmall halvsida »

Annonsmall helsida exempel »

Annonsmall helsida »

Annonsmall kvartsida exempel

Annonsmall kvartsida

Annonsmallar rekrytering Bliscout.nu

Information från kåren läggs i den blå plattan. I exempelfilen visas placering och ungefärlig textmängd. OBS! Använd Scouternas eget typsnitt Scouterna DIN Pro som finns att ladda ner under fliken mallar och typsnitt.

Annonsmall helsida exempel »

Annonsmall helsida 248 mm x 372 mm PDF »

Annonsmall halvsida exempel »

Annonsmall halvsida 248 mm x 178 mm PDF »

Annonsmall kvartssida exempel »

Annonsmall kvartssida 122 mm x 178 mm PDF »

Affisch A4 och A3 exempel »

Affischmall A4 och A3 word »

Prova-på-inbjudan wordmall »