Luddes stipendium

Förvaltningsgruppen delar årligen ut Luddes stipendium till en eller två personer som uppfyller kriterierna för stipendiet:

  • Scoutledaren identifierar sig inte som man
  • Scoutledaren är idag aktiv inom scoutrörelsen
  • Scoutledaren har gjort förtjänstfulla insatser genom gott och inspirerande ledarskap, prioritet ges till insatser på lokal och regional nivå

Nominering görs genom att fylla i formuläret nedan, senast den 31 mars 2021. Alla inkomna nomineringar behandlas av Scouternas förvaltningsgrupp som beslutar vem eller vilka som får stipendiet.

Stipendiet uppgår till 900 kr och ska användas till personlig utbildning och utveckling för fortsatt engagemang i scoutrörelsen.

Frågor kan ställas till info@scouterna.se

 

  • Uppgifter om den som är nominerad

  • Beskriv kort på vilket sätt personen uppvisat ett gott och inspirerande ledarskap – på lokal eller regional nivå
  • Uppgifter om dig som skickar in nomineringen

  • Ange ytterligare en person som ställer sig bakom nomineringen