Ljus- och valinsamlingsmedel

Förvaltningsgruppen fördelar pengar ur fonden för Ljus- och Valinsamling till:

 • Verksamhet, ombyggnad och förbättring av lokaler som krävs för scoutverksamhet där alla kan vara med, även funktionshindrade.
 • Aktiviteter som syftar till att nå invandrarungdom med scouting.
 • Aktiviteter för att nå socialt funktionshindrade ungdomar med scouting.
 • Integrerad lägerverksamhet.

Ansökan görs genom att fylla i formuläret nedan. Ansökan ska skickas in senast 1 april.

 • Sökande organisation

 • Projektbeskrivning

 • Beskriv projektet i text. Bilagor kan bifogas nedan.
 • Beskriv projektets intäkter och kostnader. Bifoga filer nedan om det behövs.
 • Ange vilka andra bidragsgivare som bidrar med pengar till projektet och med vilka belopp.
 • Drop files here or
  Bifoga filer som ni vill ha med till ansökan.