Välja debiteringsmetod

Det finns tre debiteringsmetoder att välja. Beroende på vilken ni väljer är det olika saker som ni ska göra. Alla måste dock fylla i den bifogade blanketten Direktfakturering av medlemsavgifter och skicka in den till rikskansliet.

De tre debiteringsmetoderna

Metod 1. Scouterna skickar en faktura till medlemmen med avgift till riksorganisationen, eventuell samverkansorganisation och distrikt. Kåren tar själv in kåravgiften.

Metod 2. Scouterna skickar en faktura till medlemmen med avgift till riksorganisationen, eventuell samverkansorganisation och distrikt samt enhetlig lokal kåravgift. Kåren kan ha en kåravgift.

Metod 3. Scouterna skickar en faktura till medlemmen med avgift till riksorganisationen, eventuell samverkansorganisation och/eller distrikt samt individuell lokal kåravgift. Kåren kan ha upp till 9 olika kåravgifter

Hur gör vi för att välja debiteringsmetod?

Oavsett vilken debiteringsmetod ni väljer måste ni fylla i blanketten Direktfakturering av medlemsavgifter och skicka in den till rikskansliet. Detta gäller även om ni vill byta metod. Ni kan inte anmäla er på något annat sätt, blanketten måste vara ifylld och inskickad. Ni kan efter detta registrera era avgifter i verksamhetssystemet Scoutnet, se nedan hur ni gör.

Era avgifter för vårterminen måste registreras i Scoutnet senast den 20 februari och för höstterminen den 25 september. Kårens debiteringsmetod och avgifter i Scoutnet kan inte justeras under pågående faktureringstermin.

Välj metod 1

Faktura till medlemmen med avgift till riksorganisationen, eventuell samverkansorganisation och distrikt.

Du behöver inte göra något i Scoutnet.

Välj metod 2

Faktura till medlemmen med avgift till riksorganisationen, eventuell samverkansorganisation och distrikt samt enhetlig lokal kåravgift.

Så här gör du i verksamhetssystemet Scoutnet:

  1. Gå till kårens sida, Ekonomi och Avgifter
  2. Registrera den lokala kåravgift som alla kårens medlemmar skall få i rutan för ”Lokal terminsavgift A”.

Tänk på att den avgift ni lägger in i verksamhetssystemet är bara er kåravgift.

Välj metod 3

Faktura till medlemmen med avgift till riksorganisationen, eventuell samverkansorganisation och distrikt samt individuell lokal kåravgift.

Så här gör du i verksamhetsstödet Scoutnet:

  1. Gå till kårens sida, Ekonomi och Avgifter
  2. Här har du möjlighet att lägga in en (1) till nio (9) olika medlemsavgifter: Lokal terminsavgift A-I

Tänk på att den avgift ni lägger in i verksamhetssystemet är bara er kåravgift.

Ni kan välja att lägga in negativa avgifter. Många kårer bjuder exempelvis hedersmedlemmar på deras avgift. Om kåren bjuder medlemmen på denna avgift innebär det att kåren får betala medlemmens avgift till riksorganisationen, eventuell samverkansorganisation och distrikt.. Det är bra om den sammanlagda avgiften inte hamnar på 0 kronor. Det innebär nämligen att ingen registrering av betalning kommer att ske och att ni på kåren måste få in medlemsbekräftelser från dessa medlemmar och även registrera datum för detta i medlemsregistret vid statsbidragsansökan!

Exempelfaktura ”lägre avgift”

Förbund, distrikt och försäkring/termin: 180 kr

Kåravgift/termin: – 170 kr

Summa att betala: 10 kr

Kom ihåg att skicka in blanketten!

Blanketten för val av metod Direktfakturering av medlemsavgifter skall skickas in till rikskansliet.