Utbetalning till kåren

För kårer som valt metod 2 och 3 kommer ni att få utbetalningar efter hand som avgifterna betalas in.

Rikskansliet tar in alla medlemsavgifter för kårer med metod 2 och 3. Scouterna betalar efter hand ut kårens och distriktets andelar av inkomna avgifter. Den första utbetalningen till kåren, distrikten och samverkansorganisationer som är anslutna till Scoutnet, kommer att ske den 15:e i månaden efter förfallodatum på första fakturan. Därefter kommer kompletterande utbetalningar att ske löpande under terminen, den 15:e varje månad. För att rikskansliet ska kunna göra en utbetalning måste ni se till att ni har rätt bankgiro/postgiro/bankkonto registrerat i Scoutnet.