Fakturering

Medlemsfakturan skickas två gånger per år till medlemmen.

Första fakturan för våren skickas ut i slutet av februari och första fakturan för hösten går iväg i slutet av september. Vi kommer att fakturera nya medlemmar kontinuerligt under terminen. Alla medlemmar som är registrerade i Scoutnet kommer att få en faktura.

Faktureringsdatum för medlemsavgifter.