Avgiftskategorier

Här hittar du information om hur du delar in medlemmar i avgiftskategorier.

Logga in i Scoutnet. Lättast är om du går till kårens sida och Medlemmar/Hantera medlemmar. Här visas alla kårens medlemmar. Markera den eller de medlemmar som du vill lägga in en avgift på i rutan till vänster. Gå nu längst ned på sida och Välj Handling- Sätt medlemsavgift. Markera sedan den avgift medlemmen skall ha i ruta 2. Tryck sedan på Spara till höger. Medlemmen skall nu ha fått en ny avgiftskategori.

Har medlemmen redan fått en faktura denna termin kommer ändringen inte att träda i kraft förrän nästa termin.