Betalning, påminnelse och ändringar

Här hittar du information om betalningsvillkor, påminnelse, vad du gör om en medlem slutar och hur du ser vilka som betalat sin medlemsavgift.

Betalningsvillkor för medlemsfakturor

Medlemmen har 30 dagar på sig att betala våra fakturor. Fakturan skickas så att förfallodagen infaller i slutet av månaden. Om det redan har gått ut en faktura för höst- eller vårtermin till medlemmen kommer vi inte att skicka ut en ny faktura även om ni registrerar medlemmen på en ny avgift. Det finns Bankgiro OCR för inbetalning av fakturan.

En påminnelse efter förfallodatum

 

Efter fakturans förfallodatum skickar rikskansliet en påminnelse till den medlem som inte har betalat. För påminnelsen är betalningsvillkor 15 dagar. Om medlemmen inte betalar efter en påminnelse går fordran över till kåren. Kåren får då avgöra om personen fortfarande ska stå kvar i medlemsregistret. Kåren kan välja att ha kvar medlemmen, trots att han eller hon inte har betalat medlemsavgiften, och kåren blir då betalningsskyldig för fakturan.

Medlemmar som slutar

Om en medlem inte vill vara medlem längre efter att fakturan har gått kan kåren avregistrera medlemmen som vanligt ur Scoutnet. När kåren avregistrerar medlemmen kommer obetalda fakturor att krediteras per automatik.

Hur ser jag vilka som har betalat sin medlemsavgift?

Logga in i Scoutnet gå till kårens sida, Medlemmar. Här finns ett excelldokument som du kan ladda ned. I detta dokument visas vilka medlemmar som har betalat sin medlemsavgift.

Du kan även se denna information i Rapportcenter.

Ett tredje sätt är att gå till ”hantera medlemmar” där kolumn Bekräftat visar vilka som har betalat sin avgift med ett JA. Medlemmar med NEJ har inte betalat sin avgift eller är avgiftsbefriade i kåren.