Programmaterial för utmanarscouter

Foto på två skrattande utmanarscouter som håller en låda med ved

Som scoutledare kan du få stöd, inspiration och tips om hur du gör en bra verksamhet i Ledarboken, du hittar också inspiration i Våga Utmana som riktar sig till utmanarscouter.

För oss i Scouterna är det också viktigt att ge scouterna själva verktyg att i ökande grad kunna ta eget ansvar för sin utveckling. Vi tror att programmet bäst anpassas efter scouternas behov och förutsättningar om de själva får vara med och utforma det. Därför finns böcker som riktar sig direkt till scouterna i respektive åldersgrupp. För Utmanare finns boken Våga Utmana. Boken presenterar mål och metoder för utmanarscouting, ger idéer om projekt och inspiration till utmaningar. Tanken är att scouten ska kunna läsa boken som både faktabok och ”livsstilsmagasin”, bläddra fram och tillbaka och använda vissa kapitel som referensmaterial och andra som idébank. Boken börjar med att beskriva scoutings och programmets grunder och utmanar sedan läsaren till att tänka till och agera.

Tanken är att scouterna har varsin egen bok, men det är också bra att ha ett exemplar av boken till varje patrull eller i scoutlokalen så att alla kan följa med och ta hjälp av innehållet.

Ledarguide för Våga utmana! »

Köp eller få böcker kostnadsfritt

Boken kan ni köpa i Scoutshop eller få kostnadsfritt genom att göra en studiecirkel genom Sensus.

Starta studiecirkel genom Sensus och få programböcker gratis »

Läs böcker på webben