Utmanarledare

je-00198-2010-L1021045

Som utmanarledare möter du engagerade scouter som är duktiga på att knyta kontakter i nya nätverk och gemenskaper. Utmanarscouter reflekterar noga över sitt engagemang i scouterna och rör sig ofta mot internationella möten. Här hittar du tips om hur du som ledare kan stötta utmanarnas verksamhet.

Ikon för utmanareFör utmanarscouterna, som oftast går i årskurs 9 och på gymnasiet, har fokus i livet skiftat. Från att familjen har varit viktigast tycker utmanaren ofta att kamraterna och att vara en del av en grupp är det som räknas och där fyller scoutgemenskapen ofta en central roll. Sökandet efter en egen identitet gör att många prövar flera olika roller och grupper innan de bestämmer sig för vad som passar dem.

Under ”prövotiden” definierar man sig själv utifrån attribut som klädstil och musiksmak, men även utifrån värderingar som ofta ser olika ut i olika grupper. Sökandet efter identitet handlar om en mängd olika ställningstaganden på livets alla områden – sexuell identitet, religiös identitet och politisk identitet är bara några. I Scouterna ställs utmanarna inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Scouterna provar på vuxenrollen och alla får utrymme att testa och hitta sina roller.

I utmanarscouterna får alla ta stort ansvar samtidigt som det är okej att få vara barnslig eller bara vara. Utmanarna får möjlighet att pröva ett avancerat friluftsliv och engagera sig djupt i samhällsfrågor.

Programmaterial

För utmanarscouter har Scouterna tagit fram boken Våga utmana där utmanarscouterna själva kan lära sig mer om scouting. Bland vårt programmaterial hittar du även Ledaren som riktar sig till dig som ledare.

Programmaterial för utmanarscouter »

Aktiviteter

Att vara utmanarledare handlar mycket om att stötta scouternas engagemang och drivkrafter även när det för verksamheten utanför kåren. För utmanarscouter finns det en mängd aktiviteter och läger att åka på, både i Sverige och internationellt, lär mer om aktiviteter och läger. I Aktivitetsbanken hittar du tips på roliga grejer man kan hitta på som utmanarscout.

Aktivitetsbanken »

Samhällsengagemang

Hur kan vi jobba med samhällsfrågor tillsammans med scouterna? Det behöver inte vara så svårt. Scouterna har gjort en digital guide om hur du kan göra världen bättre på scoutmötena – och samtidigt ha roligt.

Digital guide för samhällsengagemang »

Ledarutbildningar

Som utmanarscout väljer många scouter att engagera sig som ledare för kårens yngre åldersgrupper, det är i sig en utmärkt övning i ledarskap och som scoutledare har du en värdefull möjlighet att stötta utmanarna och hjälpa dem att växa i sitt ledarskap. På Scouternas folkhögskola genomförs ledarutbildningar riktade till utmanarscouter, här kan även du som scoutledare gå kurser för att bli en ännu bättre ledare. På Scouternas folkhögskola kan du som ledare gå kurser som gör dig till en ännu bättre ledare.

Scoutledarutbildningar »

Trygga Möten

Som scoutledare är det viktigt att du känner till och har verktygen för att skapa trygga möten fria från övergrepp för alla scouter. Scouterna har många års erfarenhet av att förebygga övergrepp, på sidan om Trygga Möten hittar du allt du behöver veta för att leda scoutverksamhet som är trygg både för scouterna och för dig som ledare.

Trygga Möten »