Workshop hos revisorerna

Idag får styrelsen fortbildning. Som inledning på verksamhetskonferensen Avstamp träffar vi våra ekonomiska revisorer för att prata om styrelsearbete i ideella organisationer. Det handlar delvis om vilka formella krav det finns på en styrelse. Vad lagar, regler och god sed Läs mer »