Lösningar På spåret

Här presenterar vi lösningar på Knep och knåp tidningen Scout no 1/2015.

Rebus

Genom att ta första bokstaven i varje symbol bildas ordet VINTERHAJK.

Chiffer

Lösningen är: Katt och hund har en kompisstund.