Workshops Scoutforum 2015

Här kan du ladda ner workshopprogrammet som pdf. Filen funkar bäst att läsa på en större skärm eftersom den innehåller mycket information. 

Ladda ner workshop-program Scoutforum »

Anmäl dig till workshop »

Workshopbeskrivningar utifrån tema

Här kan du läsa mer om workshop-programmet utifrån tema.

Program

Scoutverksamhet för barn under 8 år

Det är en hel del kårer som bedriver Bäverscouting eller någon form av familjescouting. På senaste årsmötet fattades ett beslut om att Scouterna ska ta fram riktlinjer för scoutverksamhet för barn under åtta år. Scouternas programgrupp arbetar för fullt med detta och på workshopen får du inblick i hur långt arbetat kommit samt möjlighet att vara med och tycka till!

Ansvarig: Scouternas programgrupp/ Malin & Anton

Tid: Pass 1.2 11.00-11.55

 

Hur kan vi jobba med alkohol- och drogfrågan med våra scouter?

Under passet kommer du att få testa den nyligen reviderade upplagan av drogfriryggsäcken. Materialet innehåller flera olika metoder du som scoutledare kan använda för att diskutera frågor som handlar om tobak, alkohol och andra droger med dina scouter.

Ansvarig: NSF/ Niklas von Braun

Tid:

Pass 1.2 11.00-11.55

Pass 3.1 16.00-16.55

 

Utmanarprogrammet- för dig som vill komma igång

Denna workshop riktar sig till utmanarscouter och utmanarledare. Vi presenterar Utmanarnas program och diskuterar hur du gör för att komma igång med olika utmanarprojekt.

Ansvarig: Scouternas programgrupp/ Anton & Fredrik

Tid: Pass 2.1 14.00-14.55

 

Föreställ dig en värld där ingen bekymrar sig över hur hen ser ut!

Världen över uppger barn och unga att de upplever oro över hur de ser ut. De känner press att se ut på ett visst sätt och många strävar efter att leva upp till ett skönhetsideal. WAGGGS har tagit fram ett material för scouter 7-14 år som kallas Free Being Me, som ska stötta och hjälpa unga att utveckla en positiv kroppsuppfattning och stärka deras självkänsla. Här presenteras materialet och du får möjlighet att prova övningar

Ansvarig: Scouternas programgrupp/ Marika, Bettan & Malin

Tid: Pass 2.2 15.00-15.55

 

Roverscoutprogrammet- så här fungerar det!

Arrivo, partenza, färdval och mentorskap är några av delarna i roverscoutprogrammet. På den här workshopen får du inblick i hur roverscoutprogrammet fungerar och hur du kan komma igång med olika roverprojekt!

Ansvarig; Scouternas programgrupp/ Anton & Marika

Tid: Pass 3.1 16.00-16.55

 

Riskhantering för läger och arrangemang

Scouternas arrangemang utbildar årligen samtliga nationella och internationella arrangemangssledare i riskhantering. På denna workshop kan du ta del av våra metoder och material för att stärka din egna kompetens med att arbeta riskförebyggande på kår eller distriktsarrangemang och läger. Vi presenterar och testar metoder som kan genomföras i ert ledarteam.

Ansvarig: Scouternas arrangemangsgrupp/ Fredrik Alhbin och Loa Ahlqvist

Tid: Pass 3 16.00-17.55

 

WAGGGS

Vill du lära dig mer om WAGGGS metoder, aktiviteter och material? Till denna workshop får du både lära dig om vad som händer i WAGGGS just nu, vilken roll Scouterna har i WAGGGS och du får också inspiration till nya aktiviteter, kampanjer, metodmaterial och kurser som WAGGGS erbjuder och som du kan genomföra hemma i din patrull, i kåren, i distriktet eller på en utbildning.

Ansvarig: Styrelsen

Tid: Pass 3.1 16.00-16.55

 

Scoutandakter. Hur? – Var? – Varför?

För dig som är ovan att hålla scoutandakter, för dig som känner att du skulle vilja utvecklas i att hålla scoutandakt och för dig som vill dela med dig av dina bästa scoutandakter. (I kapellet)

Ansvarig: Equmeina/Anja Wändal

Tid: Pass 3.2 17.00 -17.55

 

Inspiration för dig som är spårarscoutledare

Workshopen riktar sig till dig som är spårarscoutledare, utbildare eller bara intresserad av spårarscouting. Du kommer få inspiration om hur du kan arbeta med spårarscouternas symboliska ramverk, hur du kan planera med hjälp av ”Den stora spårarboken” och hur du på ett lätt sätt kan utvärdera era scoutmöten både med scouterna och ledarna.

Ansvarig: Scouternas programgrupp/ Bettan & Malin

Tid: Pass 4.1 10.00-10.55

 

Kreativa tips för att göra planeringen ännu roligare

Många har hört talas om målspår, symboliskt ramverk och har koll på de sju delarna i scoutprogrammet. Men hur använder vi oss av allt detta när vi planerar verksamheten och vad gör vi när vi kört fast i gamla hjulspår? Här får du testa ett antal övningar som visar hur du kan använda dig av målspåren, symboliska ramverk och scoutmetoden när du planerar terminsprogram, läger eller hajker.

Ansvarig: Scouternas programgrupp/ Bettan & Marika

Tid: Pass 4.2 11.00-11.55

Kommunikation

Gör bästa scoutfilmen!

Vad gör att en film fungerar och sprids? Tips och råd för att göra en effektiv film. Hur visar vi bäst upp Scouterna i film idag med ny strategi och kommunikationsplattform?

Gruppövning: Vi tar fram manus till filmer på olika teman inom Scouterna, presenterar och utvärderar med hjälp av checklista från Scouternas strategi och kommunikationsplattform.

Ansvarig: Scouternas kommunikationavdelning/Malin Wallén

Tid:

Pass 1 10.00-11.55

Pass 2 14.00-15.55

 

Mediaträning

Två timmar i hetluften! Vi övar på budskap och får handfasta tips om hur vi på bästa sätt förmedlar Scouterna i media. Under medieträningen används kameran som fokuseringsverktyg och deltagarna får testa kommunikationsplattformens budskap. Alla deltagare får individuell feedback och får utveckla egna exempel som beskriver verksamheten och budskapet på ett levande sätt.

Ansvarig: Kommunikationsvadelmingen

Tid:

Pass 1 10.00-11.55

Pass 2 14.00-15.55

 

Storytelling – gör din bästa scoutberättelse + Kommunikationsplattform

Lär dig använda berättelser som kommunikationsverktyg. Berättarverkstaden inleds med en genomgångar Scouternas nya kommunikationsplattform. Därefter följer en kort teoribakgrund kring vad storytelling är, hur det fungerar och var en berättelse bör innehålla. Sen startar verkstaden där alla är med och delar berättelser. Varje bord får sedan i storgrupp presentera en av berättelserna som de tycker bäst representerar Scouterna givet ny inrikltning och mål. Slutligen ges alla möjlighet att komma med förslag kring hur, var och när berättelserna kan användas inom organisationen samt med vilket syfte och i vilken form (text, film etc.). Ju fler vi är desto bättre och roligare, verkstaden är nästan 3 timmar lång men är fylld med mycket nyttigt och belönas med fantastiska berättelser som berör, det lovar vi! Observera att detta passet går 9.40 -12.20.

Ansvarig: Scouternas kommunikationsavdelning

Tid: Pass 4 09.40-12.20

Internationellt

Coloured Glasses – Youth for Understanding

Förbered dig för internationella upplevelser som scout. Youth For Understanding håller en workshop åt Scouterna som handlar om hur vi tar av oss solglasögonen (Coloured Glasses) för att se igenom kulturella filter och bättre lära oss av varandra. Du får både undersöka dina egna solglasögon och lära känna en metod du kan använda med din scouter.

Ansvarig: Youth for understanding

När: Pass 1.1 10.00-11.55

 

Att mötas över gränser – dialog och diskussion i en mångspråkig och mångkulturell kontext

Hur planerar och genomför man en workshop i ett sammanhang där man inte kan förlita sig på att deltagarna talar samma språk eller har samma förförståelser? Utifrån erfarenheter av att planera och genomföra workshoppen ”Global hangover – alcohol as an obstacle for development” under WSJ i Japan, talar Erik om utmaningar och lärdomar som uppgiften ställde honom inför.

Ansvarig: NSF/ Erik Norberg

Tid: Pass 2.1 14.00-14.55

 

Hur skapar jag en internationell upplevelse hemma på kåren?

scoutäventyr i sommar eller så hade du inte möjlighet att följa med den här gången. Oavsett, så är det faktiskt möjligt att skapa internationella upplevelser även på hemmaplan! Kom och bli inspirerad av hur ett vanligt veckomöte kan bli en mångkulturell händelse eller hur du gör ett internationellt terminsprogram för våra yngsta scouter.

Ansvarig: Scouternas internationella grupp/ Helen Krabb & Cecilia Wesslén

Tid: Pass 4.1 10.00-10.55 & 11.00-11.55

 

Vänner i världen: internationella partnerskap i scoutrörelsen

På den här workshopen pratar vi om internationella samarbeten (partnerskap) i scoutrörelsen. Vad är egentligen ett bra partnerskap, varför har vi det och hur gör vi? Fokus kommer att ligga på framtid. Bidra med egna tankar och input kring Scouternas framtida internationella partnerskap.

Ansvarig: Scouternas International Commissioners

Tid: Pass 4.1 10.00-10.55

 

Vad gör jag med mina erfarenheter och kontakter efter min internationella resa?

Du har landat på flygplatsen hemma i Sverige, men mentalt är du fortfarande kvar på lägerängen i ett annat land. Du kan fortfarande känna lukterna, höra musiken och se alla flaggorna framför dig. Du har hur mycket som helst att berätta för familjen, kompisarna och dina ledare. Men var ska du börja? Här får du lära dig om hur du delar med dig av dina upplevelser på ett sätt som gör att andra kan bli delaktiga.

Ansvarig: Scouternas internationella grupp/ Helen Krabb & Cecilia Wesslén

Tid: Pass 3 16.00-17.55

Inkludering och normkritik

Hur gör vi Scouterna tillgänglig för alla?

I Scouterna ska vi ge barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas, i en trygg miljö där alla får vara sig själva. Det är en helt fantastisk målsättning, men den kan bara nås om vi tillsammans ser till att alla får vara med och ta plats. På den här workshopen får du som brinner för att öppna upp Scouterna för fler möta andra, diskutera och få med dig kunskaper och metoder hem.

Ansvarig: Scouternas mångfaldsgrupp/Sandra Ehne och Guleed Mohamed

Tid:

Pass 1.1 10.00-10.55

Pass 4.2 11.00-11.55

 

Trygg verksamhet – att utbilda i frågor som rör inkludering och normkritik

Bli trygg som utbildare när du håller kurspass om ämnen såsom inkludering, normkritik, härskartekniker, kränkningar etc. I de nya utbildningarna för scoutledare läggs fokus på dessa områden och om du känner att det är nytt för dig är du välkommen hit för att höja dina kunskaper, dryfta funderingar med andra och ställa frågor om sådant du undrar.

Ansvarig: Scouternas utbildningsgrupp/Eli Blondin

Tid:

Pass 1.1 10.00-10.55

Pass 3.2 17.00-17.55

 

Dialogträff med värsta fördomen

Varför har vi fördomar? Vad är normer och vad spelar de för roll? I dialogträffen blandas övningar och diskussioner om hur samhället och Scouterna ser ut i dag och vad vi kan göra för att fler ska känna att de får plats. Ledarna är utbildade i Värsta fördomens metod och har under projektets gång hållit många träffar runtom i landet.

Ansvarig: Värsta fördomen

Tid:

Pass 1 10.00-11.55

Pass 4 10.00-10.55

 

Passar Scouterna lika bra för tjejer och killar?

Har alla lika möjlighet att nå sin fulla potential i Scouterna – oavsett kön? Vilken betydelse har frågan för Scouterna, för din scoutkår och för ditt avdelning? Hur kan vi arbeta med stereotypa könsroller och normkritik i scoutkårerna och med våra scouter? Detta och mer får du lov att diskutera på denna workshop. Nina från WAGGGS presenterar också projektet och metoder från WAGGGS omkring Gender.

Ansvarig: WAGGGS/ Nina Fleck & Styrelsen/Ida

Tid:

Pass 3.2 17.00 -17.55

Pass 4.1 10.00-10.55

Friluftsliv

Hur gör vi med friluftsliv på mötena?

Vad kan vi göra ut? Hur går vi tillväga för att kunna frilufta på mötena, och varför ska vi frilufta på mötena? Scouternas friluftslivsutbildningsgrupp håller workshop där du får låt dig inspireras av andra och diskutera frågor liknande dessa med andra. (Utomhus, samling infotältet)

Ansvarig: Scouternas friluftsutbildningsgrupp/ Fredrik Tegbäck

Tid: Pass 1 10.00-11.55

 

Hur gör vi med matlagningen ute?

Inspireras och få tips på hur friluftsmatlagning kan vara något mer än bara makaroner och köttbullar. Scouternas friluftlivsutbildningsgrupp visar upp ett helt gäng med olika tekniker, redskap och tips för att få matlagningen i friluftsammanhang till något helt annat. (Går under hela eftermiddagen)

Ansvarig: Scouternas friluftslivsutbildningsgrupp

Tid: Går under hela lördag eftermiddag

 

Gott kaffe och fika på tur

Lust att höja kvalitén på ledarfikat under hajken? Här får tips om hur du kan göra extra gott ledarfika över öppen eld eller på stormkök. Vi genomgår mockabryggare, aeropress, handdriven kaffekvarn, kokkaffe, bönor, och bakar något sött. (Utomhus, samling vid infotältet)

Ansvarig: Equmeniascout/ Josefin & Petter Lämås

Tid: Pass 2.2 15.00-15.55

 

Hur gör vi med hajken?

Har inspirationen i hajkplaneringen sannat upp? Hur gör vi när vi planerar hajker, hur går det att tänka när hajker ska planeras, är temahajk det bästa? Scouternas friluftslivsutbildningsgrupp håller workshop där du får låt dig inspireras av andra och diskutera frågor liknande dessa med andra.” (Utomhus, samling vid infotältet)

Ansvarig: Scouternas friluftslivsutbildningsgrupp/ Niklas Hornö

Tid: Pass 4.2 11.00-11.55

Ledarskap

Ledarskapsön – Scouternas nya ledarutbildningar

Scouterna har fått ett nytt utbildningsystem och scoutledare har tillgång till nya utbildningar. Nu satsar Scouternas folkhögskola hårt på att ge ledare fler möjligheter till utveckling för ledare. Vi vet att utbildning är ett sätt att göra ännu bättre scouting och göra det vuxna engagemanget ännu mer motiverande. Kom och lyssna på hur du och din kår kan utvecklas. Välkommen till ön!

Ansvarig: Scouternas utbildningsutvecklingsgrupp/ Magnus Blombergsson

Tid: Går kontinurerligt

 

Välmående ledarteam

Denna worksop sätter fokus på ledarteamet. När ledarteamet trivs och har roligt tillsammans kan verksamheten utvecklas till det bättre. Du får en del tips och tankar som avser att sätta igång dina funderingar kring hur viktigt det är att vårda ledarteamet så att vi fortsätter göra bra verksamhet för scouterna.

Ansvarig: Scouternas folkhögskola/ Cina Staron

Tid: Pass 1.2 11.00-11.55

 

Det värdebaserade ledarskapet

Under workshopen kommer du få möjlighet att fördjupa och reflektera kring dina värderingar och hur du kan följa dem. Vi kommer att ta reda på hur värderingarna kan stötta oss i vårt beteende, i vårt engagemang och i framtida utmaningar.

Ansvarig: Scouternas folkhögskola/ Cina Staron

Tid:

Pass 2 14.00-15.55

Pass 3 16.00-17.55

 

TACK

Det finns tusen sätt att säga tack. Att få uppskattning för det arbete en gör är ofta avgörande för glädje och energi i ett engagemang. Det kan också vara avgörande för att fortsätta vara engagerad. Scouternas HR-grupp ger dig verktyg för att säga Tack och visa uppskattning.

Ansvarig: Scouternas HR-grupp/ Tove Sjöblom

Tid:

Pass 2.2 15.00-15.55

Pass 4.2 11.00-11.55

 

Smakprov ur Scouternas folkhögskolans Projektledarkurs

Under workshopen kommer du få ta del av delar ur Scouternas folkhögskolas projektledningskurs, både praktiskt och teoretiskt. Inom Scouterna bedrivs många projekt och under passet kommer vi att prata om hur vi skapar framgångsrika projekt.

Ansvarig: Scouternas folkhögskola/ Cina Staron

Tid: Pass 4.1 10.00-10.55

Påverkan och styrelsearbete

Demokratijamboreen och hur kan jag påverka i Scouterna?

Har du en bra idé? Har du något som du skulle vilja ändra på i Scouterna, men tycker organisationen verkar stor och svår att förstå? Då är det här workshopen för dig! Här kan du både få en förklaring av hur Scouterna fungerar och hur du kan tänka när du funderar på hur just din idé eller ditt förslag skulle kunna bli verklighet.

Ansvarig: Styrelsen/Oscar & Linnea

Tid: Pass 3.1 16.00-16.55

Scouternas idéprogram – hur tar Scouterna ställning?

Scouterna vill göra unga redo för livet, genom kårverksamhet men också genom att arbeta med andra organisationer och påverka politiker. Vad tycker vi? Hur vill Scouterna påverka? Kom och diskutera!

Ansvarig: Styrelsen

Tid: Pass 3.2 17.00 -17.55

 

Fråga styrelsen

Scouternas styrelse är på plats och svarar på frågor om alltifrån bästa lägerminne till budget och strategifrågor. Förbered ett par luriga och kluriga frågor och ta chansen att samtala och utmana styrelsen.

Tid: Pass 4.1 10.00-10.55

Kårdemokrati

Demokratin i Scouterna har sin grund i scoutkårernas demokrati. Men hur går det att tänka när det finns en vilja att göra den bättre? Den här workshopen är ett tillfälle att både dela erfarenheter kring demokrati i scoutkårerna och få inspiration till hur den kan utvecklas.

Ansvarig: Styrelsen

Tid: Pass 4.1 10.00-10.55