Anmälan och deltagarmöjligheter

Här hittar du all information du behöver om hur du kan delta på Scoutforum 2015, hur du anmäler dig och hur du betalar din deltagaravgift.

Deltagarmöjligheter

Du kan delta i Scoutforum på ett par olika sätt:

Deltagare 300 kronor

Du deltar i Scoutforum under hela helgen. I priset ingår boende i tält, ett fullspäckat program och en festmåltid på lördag kväll (information om övriga måltider finns längre ner).

Dagdeltagare 150 kronor

Du deltar i Scoutforum under lördagen eller söndagen. I priset ingår program, lunch och fikor.

Funktionär 300 kronor/200 kronor

Du kan också delta som funktionär på Scoutforum, och då förväntas du att arbeta under helgen. Att delta som funktionär kostar 300 kronor för boende inomhus och 200 kronor i tältförläggning. Alla måltider under helgen ingår i avgiften.

Anmälan & betalning

Anmälan är öppen till och med 6 september och du hittar den här:

Anmälan till Scoutforum 2015 »

Funktionärsanmälan Scoutforum 2015 »

När du har anmält dig via någon av länkarna, behöver du också betala in din deltagaravgift för att du ska räknas som helt anmäld. Du betalar in ditt belopp till Bankgiro nummer 885-5835 och märk betalningen med Scoutforum + ditt namn. Om det inte är du som ska betala ditt deltagande, utan t ex din kår, se till att de får betalningsinformationen och kan göra betalningen. Det kommer alltså ingen separat faktura per post.