Scouternas jamboreestipendier

Scouterna har fått en del pengar för att ekonomiskt stödja scouter som annars inte har möjlighet att åka på världsscoutjamboreen i Japan 2015. 

Det ekonomiska stödet till världsscoutjamboreen i Japan delades upp i ett antal helstipendier och ett antal delstipendier.

Ansökningstiden för stipendierna har gått ut och Scouterna har därför inte möjlighet att ta emot fler ansökningar.