Stop the Violence

 

”Om 10 miljoner flickor säger att våld är det viktigaste ämnet att jobba med lyssnar WAGGGS. I två år har därför kampanjen ”Stop the Violence” varit igång som ska göra oss och vår omvärld uppmärksamma på våldet och samtidigt ge oss verktyg att sätta stop för det. Internationella flickdagen sätter i år fokus på just att stoppa våldet mot flickor, i Sverige och i världen. Jaha, och hur berör det dig, egentligen? I världens mest jämställda land? Det är en mycket berättigad fråga och jag ska försöka förklara.

Jag pratar om våld, mycket, mest hela tiden. Om konsekvenser som våld har för människan. Fokus ligger på flickor och kvinnor men det gäller självklart även i högsta grad män och pojkar. Vi påverkas alla av det våld som finns i samhället, på gatan, i skolan, i våra hem.”

 

Läs mer om Stop the Violence på internationella bloggen.