Amahoro Amani-metoden

Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet arbetar tillsammans för att bidra till att nå FN:s Millenniemål genom projektet Amahoro Amani – för freden vidare. 

 

Projektet genomförs tillsammans med samarbetspartners i Rwanda, Burundi och östra Kongo-Kinshasa, även kallat Stora Sjöområdet. Fokus är samhällsengagemang inriktat på jämställdhet och utveckling, där grundtanken är att unga utbyter erfarenheter och samarbetar med varandra. Projektmetoden används också för att göra skillnad i Sverige.
Projektet består av tre delar (1) Stöd till organisationer och personer som arbetar med projektet lokalt i Stora Sjöområdet, inklusive utbyten mellan scouter i Stora Sjöområdet och Sverige (2) Unga från Stora Sjöområdet sprider projektets idéer och metoder i andra utvecklingsländer (3) Spridande av projektets idéer och metoder i Sverige.

 

amahoro-amani-logo

 

Amahoro amani-metoden bygger på tre steg:

1) En lokal grupp, i Burundi fredsklubbar och i Sverige scoutkåren eller avdelningen, lyfter fram ett problem

2) kommer fram till en möjlig lösning och

3) genomför ett projekt som hjälper till att lösa problemet.

 

Det är en enkel metod som går att applicera på nästan vad som helst!