Att ansöka om ett bidrag till äventyret

Hur skriver man en ansökan och när ska den skickas in? Var finns stiftelserna och fonderna jag kan söka ur? Här presenteras en grundläggande guide för hur du kan gå till väga för att söka bidrag till ditt drömäventyr.

 

Ett äventyr kan innebära enorma möjligheter till utveckling på ett flertal olika plan. Att åka på sitt allra första sommarläger som spårarscout kanske betyder att man sover utomhus i en vecka för första gången. En fjällvandring med utmanarlaget, eller att uppleva en Världsscoutjamboree som äventyrarscout, är två andra typer av äventyr med den gemensamma nämnaren att de båda är möjliga i Scouterna. Det som de allra flesta olika äventyr även har gemensamt är att de ofta är belagda med en avgift, mindre eller större, som måste samlas ihop innan äventyret kan bli verklighet. En möjlig inkomstkälla kan vara bidrag från fonder och stiftelser.

När ska jag ansöka om ett bidrag?

Det är alltid bra att vara ute i god tid när du ska ansöka om bidrag från fonder och stiftelser. Många fonder beviljar bara bidrag innan själva arrangemanget är genomfört, och det kan därför vara svårt att i efterhand ansöka om medel för en redan genomförd aktivitet. De två vanligaste sätt fonder eller stiftelser hanteras är:

 

1. Ett sista datum för ansökningar finns och därmed måste du skicka in din ansökan innan dess om du över huvud taget ska kunna få ta del av de medel som delas ut.

2. En löpande hantering av ansökningar tillämpas och du kan skicka in din ansökan när du vill under året.

 

Ungefär ett år innan genomförandet är det lämpligt att börja söka efter fonder eller stiftelser. Det är viktigt att du hittar de fonder/stiftelser vars syfte stämmer överens med syftet av din resa.

Var hittar jag information om fonder och stiftelser?

Att hitta ”den rätta” fonden eller stiftelsen är inte alltid helt enkelt. De kan finnas på alla möjliga platser i allt från de minsta byarna till stora internationella verksamheter. Därför kan det vara bra att dela in ditt sökande i olika faser.

 

1. Sök lokalt. I byn, på orten eller i staden du bor i, är en bra första utgångspunkt i ditt sökande. Församlingen, Lions Club eller Rotary är tre exempel på verksamheter, vilka kan finnas nära dig, som kanske tar emot ansökningar. Sök information på deras respektive hemsidor, maila eller ring. I din hemkommun finns med allra största sannolikhet också fonder eller stiftelser, leta på din kommuns hemsida efter information och kanske får du upp ögonen för något som du kan gå vidare med.

 

2. Sök regionalt. Vidga dina vyer och utöka ditt sökande till den region och/eller landskap du bor i och glöm inte bort att kontakt ditt distrikt du är medlem i, kanske finns det en resefond eller något liknande som du kan söka pengar ur?

 

3. Sök nationellt. Via databaser, till exempel Länsstyrelsen  och Stipendielistan, kan du med flinka fingrar och välformulerade sökord söka bland en mängd olika fonder och stiftelser. Tänk på att databaser inte alltid är 100% uppdaterade, därmed är det alltid bra att försöka hitta fonden eller stiftelsens egna webbplats, för den senaste informationen. Det finns även litterära sammanställningar över fonder och stiftelser (Stora fondboken och Svensk stipendieförmedling är två exempel). Hör med ditt bibliotek om de finns att tillgå. Sökmotorer på internet är naturligtvis också en väg man kan gå, men det är inte alltid helt enkelt att förstå hur de fungerar och få fram det önskade resultatet. Här finns information om Scouternas egna fonder och fonder som speciellt riktar sig till scouter och scoutkårer samlade.

 

4. Sök internationellt. Precis som det finns en enorm mängd av fonder och stiftelser nationellt, så är detta givetvis även fallet internationellt. Ska du genomföra ett större projekt kanske det är just mot denna scen som du vill vända dig för att söka bidrag till finansieringen. Här är det också självklart extra viktigt att du kan formulera dig på ett korrekt sätt på det språk som efterfrågas, för att din ansökan ska beaktas vid tilldelning av medel.

Hur skriver jag en ansökan?

Syfte är en nyckelterm i sammanhanget. Det gäller för dig att finna ett tydligt syfte med den aktivitet som du ska genomföra och utifrån detta leta efter fonder eller stiftelser som ditt syfte stämmer överens med. När du har hittat en fond eller stiftelse som stödjer den typ av aktiviteter du kommer göra bör du börja med att ta reda på om de har en ansökningsblankett. Om fonden eller stiftelsen har en ansökningsblankett bör du använda den, och inte skicka in en ansökan på annat sätt. Fyll i denna så utförligt som är lämpligt, om det till exempel bara finns tre rader att fylla i ska du inte behöva skriva mer än så. Se till att använda ett korrekt, men inte högtravande, språk och bifoga alltid alla eventuella bilagor som efterfrågas.

 

Om fonden eller stiftelsen inte använder en ansökningsblankett får du skriva en själv. Viktiga punkter är för och främst en kort berättelse om dig och din bakgrund, både civilt och i Scouterna. Det är också viktigt att du beskriver arrangemanget, där du berättar hur länge det kommer att pågå, vilka som kan delta och framförallt varför du tycker att just denna resa är viktig och speciell. Detta är i mångt och mycket kanske den allra viktigaste delen i din ansökan, där du motiverar och väcker intresset hos mottagaren av din ansökan.

 

Ibland efterfrågas även en budget och då är det viktigt att du visar upp en förståelse för vad resan rimligtvis kan komma att kosta. Detta behöver oftast inte vara särskilt invecklat utan handlar snarare om att visa att du tänkt till om hur du skulle vilja finansiera ditt äventyr. Du bör också skriva om hur du tänkt utvärdera din resa efter att den genomförts. Det visar att du tänkt igenom ditt äventyr. Avslutningsvis är det mycket viktigt att du lämnar fullständiga kontaktuppgifter så att du kan kontaktas efter taget beslut.

 

Några korta övriga tips:

– Skriv ärligt och tigg inte i din ansökan.

– Skriv hellre kort och kärnfullt än långt och utsvävande.

– Om du skickar ansökningar till flera olika fonder eller stiftelser, se till att de var och en är skrivna för just den fonden eller stiftelsen. Skriv således inte en ansökan och skicka denna som ett massutskick.

– Om du blev beviljad bidrag: Var artig och tacka för bidraget, samt ta reda på vilken typ av motprestation som förväntas av dig.

– Om du inte blev beviljad bidrag: Försök analysera vad som kunde gjorts annorlunda och dra dig inte för att försöka igen.