Gör scoutpraktik

Som scout kan du göra praktik på världsscoutkontoren eller nationella kanslier, medan du gör ett viktigt arbete får du också värdefulla erfarenheter.

Att göra praktik är lite annorlunda från att åka som volontär. Det handlar fortfarande om att arbeta utan en egentlig lön, om att lära dig massor av nya saker och lära känna nya människor, men situationen är långt mer lik ett arbete. Många universitetsutbildningar innehåller praktikterminer och vissa arbeten eller kurser innehåller möjlighet att åka iväg och göra praktik. Ofta är det en hel termin.

När du är volontär är du det ofta i grupp och uppgifterna är gemensamma. Åker du iväg på praktik behöver du en dialog med arbetsgivaren om vad du ska göra och en handledare som stöttar dig under hela praktikperioden. Det är även bra med privat och socialt stöd om du åker själv, fundera gärna över hur du själv och arbetsgivaren kan underlätta för dig under din vistelse.

Om du är nyfiken på att göra praktik i en scoutkontext kan du prova att höra av dig till världskontoren för WOSM och WAGGGS, de regionala kontoren (det finns exempelvis två för Europa) och nationella scoutorganisationers kontor.

Uppdelning av tjejer och killar

Eftersom att den internationella scoutrörelsen är indelad i pojk- och flickscouting är det inte alltid självklart för alla scouter att söka överallt. För oss som är vana vid en könsintegrerad verksamhet och skola kan det kännas lite märkligt och otympligt, men globalt sett behövs framförallt flickscoutrörelsen för att flickor runt om i världen ska ha möjlighet att vara scouter.

Det betyder idag att alla svenska scouter kan söka sig till Kandersteg som drivs av WOSM och till Our Chalet som drivs av WAGGGS, men att enbart tjejer kan söka sig till WAGGGS övriga tre center. Uppdelningar kan även gälla för nationella anläggningar och läger så ta en extra titt innan du eller ni anmäler er.