Bli scoutvolontär

Som scout har du möjlighet att jobba som volontär på världsscoutcentren eller på de nationella scoutcenter som finns runt om i världen.

Att jobba som volontär innebär en möjlighet att resa och träffa nya människor och kulturer, men också att arbeta aktivt med scouting i ett annat land.

Världsscoutcentren och ansökningsdatum

Runtom i världen finns världsscoutcenter som söker dig som volontär för att bo och arbeta på centrat och i närområdet.  De fyra världsscoutcentren som tillhör WAGGGS är:

  • Our Chalet, Schweiz, för Short Term Volunteer finns inga datum, för Assistant Volunteer (säsong) söker du 1 dec, 1 mars, 1 juni, 1 sept, dvs alltid ett halvår före start.
  • Our Cabaña, Mexico, sista anmälningsdag 15 oktober respektive 15 april. Här behöver du vara ute ca 9 mån innan start.
  • Sangam, Indien, sista anmälningsdag 31 december för start fr o m juni 2014 t o m våren 2015. Har också ett kortare volontärprogram ”Tare” där du betalar för dina omkostnader och har uppdrag i det omgivande samhället.
  • Pax Lodge, London, sista anmälningsdag annonseras på  hemsidan. Var ute minst nio månader innan men ibland kan möjligheter dyka upp med snabbare förvarning.

Även WOSM har ett världsscoutcenter:

  • Kandersteg, Schweiz, du kan söka fyra gånger per år för att bli Short Term Staff 15 dec, 15 febr, 15 juni, 15 sept, dvs knappt sex månader innan startdatum. För att bli Long Term Staff söker du med CV och brev och uppdragen annonseras på KISCs hemsida.

För samtliga datum, vänligen se kalendariet och världsscoutcentrens egna hemsidor. För att söka de olika volontärtjänsterna – det finns olika lång perioder – behöver du vara över 18 år. För att söka på Sangam behöver du vara över 21 år. Förutom de fem världsscoutcentren finns det många andra scoutcenter i världen. Här finns också möjligheter till att söka volontärtjänster. Du kan maila till internationalsecretary@scouterna.se om du ytterligare frågor.

Program volunteer eller Community volunteer?

Program volunteer: Du arbetar på ditt valda världsscoutcentre där du tar hand om centrat samt tar hand om besökande scoutgrupper från olika delar av världen. Du kan arbeta som Program volunteer på samtliga av de fem centren.

 

Community volunteer: Du bor på centret men arbetar utanför i ett välgörande syfte. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilken välgörenhetsorganisation/projekt du väljer. Det beror på utbudet hos ditt valda världsscoutcentrum. Vanliga exempel är att du arbetar på barnhem, som lärare i engelska eller på någon form av utvecklingsprojekt. Som Community volunteer arbetar du på antingen Sangam eller Our Cabana.

 

Så ansöker du

När du har bestämt dig för att du vill arbeta som volontär fyller du i centrets ansökningsblanketter (hittas på hemsidorna), ordnar med de dokument som behövs (ex personligt brev, referenser och läkarintyg) och skickar det till:

Internationell sekreterare
Scouterna
Box 42 034
126 12 Stockholm

Det går också bra att scanna in alla ansökningshandlingar och skicka till international.secretary@scouterna.se. Kom ihåg att bifoga alla efterfrågade intyg och var ute i god tid! Om ansökningen ska hinna fram i tid till centret behöver den komma in ett par dagar tidigare till kansliet i Stockholm. Oavsett om du postar eller mejlar behöver vi din mejladress och ditt telefonnummer så att vi kan nå dig med eventuella frågor.

När pappren kommit in till kansliet intygar vi att du är scout och skickar din stämplade ansökan vidare till världsscoutcentret. Det motsvarar underskrift av International Commissioner.

Andra volontäruppdrag

Utöver världsscoutcentren och nationella motsvarigheter kan det finnas viss möjlighet att vara volontär genom något av de större utvecklingsprojekt som bedrivs genom Scouterna. Vårt största internationella projekt är Amahoro Amani. Om behov finns åker du då till självkostnadspris. Det är även värdefullt att se vilka möjligheter som finns via KFUK-KFUM, Equmenia och NSF (i de flesta fall behöver du då vara medlem). BSA (Boy Scouts of America) har ett stort internationellt scoutledarprogram under somrarna som du kan söka till om du är mellan 18-30 år – International Camp Staff Program (ICSP). Många större scoutcenter i Europa tar emot volontärer framförallt under sommaren.