Bli scoutvolontär

Som scout har du möjlighet att jobba som volontär på världsscoutcentren eller på de nationella scoutcenter som finns runt om i världen.

Att jobba som volontär innebär en möjlighet att resa och träffa nya människor och kulturer, men också att arbeta aktivt med scouting i ett annat land.

Världsscoutcentren och ansökningsdatum

Runtom i världen finns världsscoutcenter som söker dig som volontär för att bo och arbeta på centrat och i närområdet. Datum nedan är uppskattningar, kolla extra noga på respektive hemsidan för att försäkra dig om perioder och sista ansökningsdag.

De fem världsscoutcentren som tillhör WAGGGS är:

  • Our Chalet, Schweiz, för Short Term Volunteer finns inga datum, för Assistant Volunteer (säsong) kan du söka fyra gånger om året.
  • Our Cabaña, Mexico, Ansökning sker två gånger om året. Här behöver du vara ute ca 9 mån innan start. Se hemsidan för mer information.
  • Sangam, Indien, Ansökningsinformation finns på centrets hemsida. Har också ett kortare volontärprogram ”Tare” där du betalar för dina omkostnader och har uppdrag i det omgivande samhället.
  • Pax Lodge, London, sista anmälningsdag annonseras på  hemsidan. Var ute minst nio månader innan men ibland kan möjligheter dyka upp med snabbare förvarning.
  • Kusafiri, har ingen fysisk fast plats utan flyttar runt inom WAGGGS Afrikaregion. Centret tar inte emot volontärer men finns möjlighet att besöka de evenemang som anordnas. Bland annat har det funnits i Rwanda, Kenya och Madagaskar.

WOSM har ett stort världsscoutcenter:

  • Kandersteg, Schweiz, du kan söka fyra gånger per år för att bli Short Term Staff. För att bli Long Term Staff söker du med CV och brev och uppdragen annonseras på KISCs hemsida.

För samtliga datum, vänligen se världsscoutcentrens egna hemsidor. För att söka de olika volontärtjänsterna – det finns olika lång perioder – behöver du vara över 18 år. För att söka på Sangam behöver du vara över 21 år. Förutom de fem världsscoutcentren finns det många andra scoutcenter i världen. Här finns också möjligheter till att söka volontärtjänster. Du kan maila till internationalsecretary@scouterna.se om du har ytterligare frågor.

 

Så ansöker du

Se under respektive center hur du ansöker, genom att din ansökan mejlas in eller laddas upp direkt till centret. När du har bestämt dig för att du vill arbeta som volontär fyller du i centrets ansökningsblanketter (hittas på hemsidorna), ordnar med de dokument som behövs (ex personligt brev, referenser och läkarintyg). För WAGGGS:s center krävs i regel en underskrift från scouternas internationella sekreterare. Kontakta international.secretary@scouterna.se i god tid innan ansökan ska vara inne.

 

Andra volontäruppdrag

Det är även värdefullt att se vilka möjligheter som finns via samverkansorganisationerna .

Många större scoutcenter i Europa tar emot volontärer framförallt under sommaren.

BSA (Boy Scouts of America) har ett stort internationellt scoutledarprogram under somrarna som du kan söka till om du är mellan 18-30 år – International Camp Staff Program (ICSP).